ארצות הברית

תרומות מוכרות למס בארצות הברית ניתן לכתוב ל -
PEF Israel Endowments, Inc
עם הערה 
שהתרומה מיודעת לעמותת הדרן, מספר עמותה 58-0670750.

ניתן לשלוח לכתובת:
PEF Israel Endowments, Inc
630 Third Avenue
Suite 1501
New York, NY 10017