Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

Is it Really the Thought that Counts?

Is it Really the Thought that Counts?

with Rabbanit Chamutal Shoval

(from Hadran’s Siyum Masechet Nazir in Manhattan)

  • ❤️ A special thank you to Mindy Hecht

Rabbanit Chamutal Shoval

lives in Springfield and teaches Gemara at Kushner HS. She came from Neve Daniel, Israel where she was the Rosh Beit Midrash of The Women鈥檚 Beit Midrash of Efrat, and taught Gemara and Halacha in Lindenbaum, Jerusalem.

She graduated from the Midreshet Lindenbaum鈥檚 Women鈥檚 Institute of Halakhic Leadership. She holds a master’s degree from the Hebrew University. Her area of expertise is Halakhic writings. She was the first woman to publish an Halachic article in the Tchumin magazine. She answers Halachic questions through the Meshivat Nefesh website

讛专讘谞讬转 砖讬专讛 诪讬专讜讜讬住 诪专讬诇讬 讜讛专讘谞讬转 讞诪讜讟诇 砖讜讘诇

讛专讘谞讬转 砖讬专讛 诪专讬诇讬 诪专讜讜讬住 讛讬讗 专讘谞讬转 拽讛讬诇转 砖讬专转 讛转诪专 讘讗驻专转. 注诪讬转讛 讘诪讻讜谉 诇诪讛讬讙讜转 讛诇讻转讬转 注"砖 住讜讝讬 讘专讚驻讬诇讚, 讘诪讚专砖转 诇讬谞讚谞讘讗讜诐 讗讜专 转讜专讛 住讟讜谉. 讘讜讙专转 转讜讻谞讬转 讛转谞"讱 讘诪转谉, 讘注诇转 转讜讗专 专讗砖讜谉 讘驻住讬讻讜诇讙讬讛 讜诪讬讚注谞讜转 诪讗讜谞讬讘专住讬讟转 讘专 讗讬诇谉. 注诪讚讛 讘专讗砖 讘讬转 讛诪讚专砖 砖诇 诪讚专砖转 "讬注讜讚". 诪诇诪讚转 转谞"讱 讜讛诇讻讛 讘诪讚专砖转 诇讬谞讚谞讘讗讜诐. 讞讘专讛 讘讗专讙讜谉 状专讘谞讬 讘讬转 讛讬诇诇状 讜诪砖讬讘讛 讘讛诇讻讛 讘讗转专 状诪砖讬讘转 谞驻砖状. 讙专讛 讘讗驻专转 注诐 砖诇诪讛 讜讞诪砖转 讬诇讚讬讛诐. 讛专讘谞讬转 讞诪讜讟诇 砖讜讘诇 讛讬讗 注诪讬转讛 讘诪讻讜谉 诇诪讛讬讙讜转 讛诇讻转讬转 注"砖 住讜讝讬 讘专讚驻讬诇讚, 讘诪讚专砖转 诇讬谞讚谞讘讗讜诐 诪讘讬转 讗讜专 转讜专讛 住讟讜谉. 讘讜讙专转 诪讚专砖转 诇讬谞讚谞讘讗讜诐, 讘注诇转 转讜讗专 专讗砖讜谉 讘"讗诪讬专讬诐" 讜驻住讬讻讜诇讜讙讬讛, 讜转讜讗专 砖谞讬 讘谞讬讜 诪讚讬讛 诪讛讗讜谞讬讘专住讬讟讛 讛注讘专讬转. 注讘讚讛 讻注讬转讜谞讗讬转 讜讻讗讞专讗讬转 诪砖讚专讬 讛讬讛讚讜转 讘注专讜抓 讛专讗砖讜谉 讘讟诇讜讬讝讬讛. 诪诇诪讚转 讛诇讻讛 讘诪讚专砖转 诇讬谞讚谞讘讗讜诐, 讜讞讘专讛 讘讗专讙讜谉 状专讘谞讬 讘讬转 讛讬诇诇状. 驻专住诪讛 诪讗诪专 讛诇讻转讬 讘"转讞讜诪讬谉" 讘砖谞转 转砖注"讟. 讙专讛 讘谞讜讛 讚谞讬讗诇, 谞砖讜讗讛 诇专讜谞谉 讜讗诐 诇讞诪讬砖讛 讬诇讚讬诐.
Scroll To Top