Skip to content

הדף היומי – דפים אחרונים

אפשר להשלים את החסר

אם את מתקשה לעמוד בקצב של הדף היומי, ופספסת דפים, כאן תוכלי למצוא את שיעורי הדף היומי האחרונים שיסייעו לך לצמצם את הפער

ברכות נג

ברכות נג

הגמרא דנה בנר ובשמים של הבדלה. למה אסור להתשמש בנר הבדלה שבא מנכרי? כי חייב להיות נר ששבת - שלא...
ברכות נב

ברכות נב

הגמרא מרחיבה ומסבירה את נקודות המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל במשנה בענייני סעודה.
ברכות נא

ברכות נא

מה עושים אם אוכלים בלי לברך - האם מברכים באמצע ארוחה? האם אפשרי לברך אחרי שכבר סיימו לאכול? הגמרא מדברת...
ברכות נ

ברכות נ

מהו הנוסח של ברכת הזימון? הגמרא מביאה ניסוחים בעייתיים. האם קבוצה של אנשים שאכלו יחד יכולים להיחלק לקבוצות קטנות יותר?...
ברכות מט

ברכות מט

איזה דברים חייבים להזכיר בברכת המזון? איך מסתיים ברכת בונה ירושלים? למה המבנה של הברכה הרביעית שונה? למה? אם טעה...
ברכות מח

ברכות מח

באיזה גיל/שלב בהתבגרות יכול קטן להצטרף לזימון? האם אפשר להצטרף אם רק אכל ירקות? אם כן, האם זה בסדר אם...
ברכות מז

ברכות מז

השיעורים בחודש הקרוב מוקדשים לרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. באיזה נסיבות לא מתאים לתת כבוד מיוחד לאנשים חשובים? למה?...
ברכות מו

ברכות מו

מי כדאי שיברך על הפת בעבור כולם - בעל הבית או החשוב בארוחה? ומה לגבי זימון? מה נוסח הברכה שמכניסים...
audio_icon

ברכות מה

שלושה שאכלו ביחד חייבים בזימון. באיזה נסיבות הם לא חייבים? מהו המקור לזימון בשלושה? האם שניים שאכלו יכולים לזמן? האם...
Scroll To Top