Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יומא ס

יומא ס

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 10, 2021 | ל׳ בסיון תשפ״א

השיעורים השבוע מוקדשים ע"י סיביה ונחום טברסקי לכבוד יום הולדתה המיוחד של ביתם שושנה בייקר. שהקב"ה יעניק לך אריכות ימים ובריאות טובה. יש עוד שנים…

קרא עוד

יומא נט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 9, 2021 | כ״ט בסיון תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י רביה מיטשל לכבוד אוליבר מיטשל ביום הנישואין ה25 שלהם. היא מודה לו על כל הטוב שהיה להם ושיהיה להם. מאחלת לה…

קרא עוד

יומא נח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 8, 2021 | כ״ח בסיון תשפ״א

הגמרא מכריעה מי אמר מה במחלוקת ר' יאשיה ור' יונתן בעניין עירבוב הדמים. הגמרא שואלת כמה שאלות בקשר לחציצה במזרק עם הדם – מין במינו…

קרא עוד

יומא נז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 7, 2021 | כ״ז בסיון תשפ״א

אם ההזאות של הפר והשעיר נלמדות על ידי היקש,  כיצד נוכל לדרוש היקש נוסף מההזאות בקודש הקדשים להזאות בהיכל כשיש כלל בקדשים שאין לומדים מהיקש…

קרא עוד

יומא נו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 6, 2021 | כ״ו בסיון תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רוברט ופולה כהן לזכר אביה של פולה חיים אברהם בן אלטר גרשון הכהן. וגם על ידי אילנה סטורץ' לכבוד הולדת נכדה,…

קרא עוד

יומא נד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 4, 2021 | כ״ד בסיון תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י רבקה ומרטין הימל לכבוד יום–נישואין כפול–חי (36) שלהם. בלימודה בהדרן, רבקה משתמשת ב׳חתן–ש"ס' שאביה נתן למרטין בעת החתונה. וע"י גולדי גלעד…

קרא עוד

יומא נג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 3, 2021 | כ״ג בסיון תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י דודי לם לזכר אביה הרב מוריס לם, משה בן מאיר שמואל. "היה מלא אהבה למשפחתו. היה סבלן, רגיש וחכם. בזכותו אני…

קרא עוד

יומא נב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 2, 2021 | כ״ב בסיון תשפ״א

 הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירא לכבוד ימי ההולדת של נכדיה מתן, יקירה ועדין אברהם. מה בדיוק הייתה השאלה לגבי בסטטוס של אמה טרקסין שהיה…

קרא עוד

יומא נא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 1, 2021 | כ״א בסיון תשפ״א

הגמרא הביאה ברייתא שהשוותה בין קורבנות לתמורה. מה היה המקרה של קורבנות שהוזכרו? האם זה התייחס לפר של יום הכיפורים, וממקור זה נוכל ללמוד את…

קרא עוד

יומא נ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 31, 2021 | כ׳ בסיון תשפ״א

השיעור היום מוקדש על ידי סטייסי גודסטיין אשטמקר לעילוי נשמת מאשה בת רייזל ויצחק, שהפכה להיות סבתא של בנותיה למרות שלא הייתה סבתא שלהן בכלל.…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה