Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יומא מט

יומא מט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 30, 2021 | י״ט בסיון תשפ״א

נשאלות שאלות כנגד דעתו של רב ששת שקבע כי ניתן לבצע את הולכת הדם ביד שמאל. שאלה נוספת מובאת על ידי רב פפא (המשך מהדפים…

קרא עוד

יומא מז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 28, 2021 | י״ז בסיון תשפ״א

השיעור היום מוקדש על ידי וויליאם פוטורניק לכבוד יום הולדתה ה17 של שירה. “יום הולדת שמח!” כהן גדול לוקח מלוא חופניו קטורת ומניח אותה בכף…

קרא עוד

יומא מו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 27, 2021 | ט״ז בסיון תשפ״א

הגמרא דנה בדברי ר’ מאיר (שהייתה מערכה נוספת האברים ופדרים שלא נתעכלו על גבי מזבח ועל הרחבתם על ידי בר קפרא. מה בא בר קפרא…

קרא עוד

יומא מה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 26, 2021 | ט״ו בסיון תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י לואיס פולצ’ין לכבודו של הרב אלישע הרב. בהודאה על התמיכה הרבה לאורך שנות האוניברסיטה. על שיתופו בעולם היהודי וחשיפתו לעולם הגמרא…

קרא עוד

יומא מד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 25, 2021 | י״ד בסיון תשפ״א

איש אינו רשאי לשהות במקדש בזמן שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. האם זה רק כשהוא מקטיר את הקטורת או גם כשהוא זורק את הדם בקודש…

קרא עוד

יומא מג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 24, 2021 | י״ג בסיון תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י תמימה פילצ’בסקי לרפואת שמואל בן פייגא רחל. וע”י שירה קרבס לכבוד יום הולדתה של התומכת מספר אחת שלה ללימודי הדף היומי…

קרא עוד

יומא מב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 23, 2021 | י״ב בסיון תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע”י רוברט כהן לעילוי נשמת אמו, הענע בת יצחק נחמיה ז”ל. ולרפואת אשתו פשע אטל בת שרה. מהן הדעות השונות לגבי גודל…

קרא עוד

יומא מ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 21, 2021 | י׳ בסיון תשפ״א

הגמרא מעלה מספר שאלות (ארבע, כולל זו שבסוף העמוד הקודם) על עמדתו של הרב ינאי על פי השלון השני, כי גם על פי רבי יהודה…

קרא עוד

יומא לט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 20, 2021 | ט׳ בסיון תשפ״א

השיעור היום מוקדש לרפואת פשע אטל בת שרה. איך התקיים עליית והנחת הגורל? מה עשו בכדי למנוע רמאות? מה עשו בכדי למנוע הרגשה לא נעימה…

קרא עוד

יומא לח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | מאי 19, 2021 | ח׳ בסיון תשפ״א

השיעורים השבוע מוקדשים על ידי דודי לם וטינה לם לעילי נשמת הרב ד”ר נורמן לם, נחום בן מאיר ושמואל פרל. הרב לם לימוד אותנו שתורה…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה