Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סוכה ב

סוכה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יולי 9, 2021 | כ״ט בתמוז תשפ״א

לימוד מסכת סוכה מוקדש ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם. הדף היום מוקדש ע"י מרשה באום לעילוי נשמת אביה חיים…

קרא עוד

יומא פו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יולי 6, 2021 | כ״ו בתמוז תשפ״א

האם תשובה מכפרת גם על מצוות לא תעשה או האם תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר? מהן החילוקים בדיני כפרה שציין ר' ישמעאל? מה נחשב לחילול…

קרא עוד

יומא פה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יולי 5, 2021 | כ״ה בתמוז תשפ״א

השיעור היום מוקדש ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו רות בת אברהם. שתמיד הקפידה במצוות של בין אדם לחברו. ועל ידי קרוליין בן ארי במלאת…

קרא עוד

יומא פד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יולי 4, 2021 | כ״ד בתמוז תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע"י אילנה ודני סטורץ'. בהודאה לחבריהם מרים ואריק פלדסטיין על הכנסת האורחים הנפלאה שלהם בכל השנים שהיו באהבה גדולה והוקרה עמוקה. ולרפואה…

קרא עוד

יומא פב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יולי 2, 2021 | כ״ב בתמוז תשפ״א

מאיזה גיל חייבים לצום? מהן דיני חינוך הקשורים לצום ביום הכיפורים? המשנה מדברת על "שנה או שנתיים לפני" לגבי צום לשעות. למה כתוב "שנה או…

קרא עוד

יומא פ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 30, 2021 | כ׳ בתמוז תשפ״א

בדרך כלל השיעור לאכילה הוא כזית אבל הברייתא מביאה יוצא מן הכלל שהוא טומאת אוכלים בכביצה ונלמד משינוי בלשון בפסוקים. מביאים חיזוק לרעיון שכשיש שינוי…

קרא עוד

יומא עט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 29, 2021 | י״ט בתמוז תשפ״א

ככותבת הגסה וכגרעינתה אסורה לפי המשנה – רב פפא שואל: האם זה כותבת עם הגרעין או בלי? רב אשי שואל שאלה דומה בדין עצם כשעורה.…

קרא עוד

יומא עח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 28, 2021 | י״ח בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י נטשה שבת לעילוי נשמת אביה דוד בן שלום הכהן ושרה במלאת שנתיים לפטירתו. "הוא היה רופא, וגם עסק בלימוד תורה. אילו…

קרא עוד

יומא עז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 27, 2021 | י״ז בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לעילוי נשמת בעלה רון במלאת עשור לפטירתו. "מודה על 25 שנה שהיה לנו ביחד. על שנהנינו מכל רגע ולא…

קרא עוד

יומא עו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר | יוני 26, 2021 | ט״ז בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י דנה ושרה ברלוביץ' לכבוד בר המצווה של נכדם אריאל ברלוביץ' שתהיה השבת, שבת פרשת בלק. לאחר הגמרא מביאה דרשה אחרונה לפסוק…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה