Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות סב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 5, 2020 | ט׳ באדר תש״פ

רבנים היו עוקבים אחרי רבנים שלהם בשירותים ובחדרי שינה שלהם כדי ללמוד מהם התנהגויות – "תורה היא וללמוד אני צריך!" האם זה היה מתאים או לא? היו מפחדים ממזיקים בשירותים – מה עשו כדי להגן? צריכים להיות צנועים גם בבית הכסא – איך? כמה צריך להתרחק מאנשים כדי לעשות צרכיו? הגמרא מרחיבה בסיפור על דוד…

Read More

ברכות סג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 6, 2020 | י׳ באדר תש״פ

למה מברכים חבירו בשם ה'? ולמה צריכים ללמוד את זה מכמה פסוקים שונים? על פי צרכי הדור קובעים האם כדאי ללמד או ללמוד. במקום שאין איש, השתדל להיות איש. דורשים סמיכות פרשיות של נזיר וסוטה וגם של תרומות ומעשרות לסוטה. מסופר על ר' חנינא שירד לבבל וניסה לקדש חדשים בחו"ל ומה עשו לו רבני ארץ…

Read More

ברכות סד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 7, 2020 | י״א באדר תש״פ

השיעור מוקדש ע"י קבוצת נשים מקהילת ישורון במנהטן לעילוי נשמת אליהו דניאל בן בר ציון דוד הלוי.  לא כדאי לדחוק את השעה. האם עדיף ראש ישיבה עוקר הרים או סיני? כמה מאמרים של ר' אבין לגבי התנהגות, אירוח תלמידי חכמים, באיזה מילים נפרדים ממישהו.  תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הזה או בעלום הבא –…

Read More
גלול כלפי מעלה