Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

גיטין

גיטין כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 7, 2023 | י״ח בסיון תשפ״ג

הדף של היום מוקדש על ידי נשות הדרן מלונג איילנד לרפואת יקירה ליבה בת שרה גיטה, נכדה אהובה של חברתנו ציפי וולקנפלד. יהי לימודנו זכות לה ולכל חולי ישראל.  האם אדם יכול לתת גט לאשתו כתוב על החרס או על העלה של עציץ נקוב? מהם הלכות קניינים לגבי צמחים בעציץ נקוב כאשר הצמח בבעלות אדם…

Read More

גיטין כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 8, 2023 | י״ט בסיון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י משפחות בילט, כהן והררי לע"נ טובה ריין. כיצד נוכל לאפשר למי שאין בו דעת (כמו חרש-אילם, שוטה וקטן) לכתוב גט אם צריך לכתוב אותו לשמה? יש שלוש תשובות שונות כדי לפתור את הקושי הזה. מי יכול להיות שליח להביא גט? למה אסור לסומא להביא גט? שני רבנים עיוורים, רב ששת ורב…

Read More

גיטין כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 9, 2023 | כ׳ בסיון תשפ״ג

הגמרא מביאה חיזוק להסבר אביי, שמשנתנו מתייחסת למקרה שהגט הובא מחוץ לישראל, מברייתא ומלשון משנתנו. כיצד יכול רב יוסף להסביר את משנתנו לפי גישתו? באיזה מקרה אשה המביאה גט משלה מחוץ לישראל תצטרך לומר "בפני נכתב…"? למה שהיא תצטרך לעשות את זה אם ברגע שהיא מקבלת את הגט מבעלה, היא כבר גרושה? לאחר כמה הצעות,…

Read More

גיטין כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 10, 2023 | כ״א בסיון תשפ״ג

ישנן ארבע דעות האם גט שלא נכתב לשמה פוסל את האשה מלהינשא לכהן. הוויכוח הוא על אילו מקרים של חסרון בלשמה, אם בכלל, יפסול ואילו לא. דעתו של רבי יוחנן עולה בקנה אחד עם דעתו לגבי חלוקת רכוש הירושה. מדוע היה צורך ללמד את שני המקרים אם באופן תיאורטי אפשר היה ללמוד ממקרה אחד למקרה…

Read More

גיטין כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 11, 2023 | כ״ב בסיון תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'ודי וזאב ברמן לכבוד מישל גרינברג- קוברין ביום הולדתה. הלימוד השבוע מוקדש ע"י מרק וסימי דיוויס-קופר לע"נ אביו של מרק, אריה ליב בן מאיר ברוך. הדף היום מוקדש ע"י קהילת הדרן בלונג' איילנד לע"נ יקירה ליבה בת אברהם יוסף יהודה ושרה גיטה. יש שלוש דעות במשנה האם ניתן להכין מראש גיטין…

Read More

גיטין כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 12, 2023 | כ״ג בסיון תשפ״ג

אם השליח מאבד את הגט ואז מוצא אותו, באילו נסיבות נוכל להניח שזה היה אותו גט ולא הוחלף עם אחר? משנתנו פוסקת שאם מוצא אותו מיד או בכלי שהשליח הניח אותו בתוכו, או אם היו לו סימנים מזהים, אז אפשר להשתמש בו. מובאת משנה בבבא מציעא יח ע"א שממנה ניתן להסיק  שאם הבעל רצה להשתמש…

Read More

גיטין כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 13, 2023 | כ״ד בסיון תשפ״ג

המשנה קובעת שאנו מניחים שאדם חי גם אם הוא חולה, זקן או נסע לחו"ל (חזקת חיים). לכן שליח יכול להעביר גט בלי לדאוג שהבעל שהיה חולה או זקן נפטר ביניים, אשה יכולה לאכול תרומה גם אם בעלה שהיה כהן יצא לחו"ל ואולי מת, והכהנים יכולים להקריב קורבן חטאת שנשלח מחו"ל ללא חשש שמת הבעל. רבא…

Read More

גיטין כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 14, 2023 | כ״ה בסיון תשפ״ג

המשנה אמרה שמי שיצא עליו פסק דין למוות בבית דין אינו נחשב כמת באופן ודאי. ישנן שתי גרסאות להגבלה של רב יוסף במשנה זו – אם דווקא בבית דין יהודי ואם דווקא בבית דין של אינם יהודים. המקורות שהובאו להטיל ספק בהבנה אחת מובאים כדי לתמוך בשנייה. האם שליח להביא גט יכול למנות שליח חדש…

Read More

גיטין ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 15, 2023 | כ״ו בסיון תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש לע"נ מלכה בת מיכאל ואסתר. אם בעל עשה תנאי בגט, כגון, אם לא אחזור תוך שלושים יום הגט בתוקף, והוא לא חוזר מנסיבות שאינן בשליטתו – האם הגט תקף? האם יש טענת אונס בגיטין או לא? המשנה והברייתא דנים בהלכות לגבי מי שמלווה כסף וקובעים שבמקום לקבל החזר, יקוזז ההלוואה הסכום מתרומה…

Read More

גיטין לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 16, 2023 | כ״ז בסיון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י הופ פרי לכבוד קטרין בליטי. מנין דורשים שבעל הפירות יכול להפריש תרומת מעשר של הלוי עוד בטרם יגיע לידי הלוי? אם מפרישים פירות לשמש כתרומות ומעשרות לפירות שיביאו בהמשך או כסף לפדיון מעשר שני, אפשר להניח שהם לא התקלקלו/הלכו לאיבוד ואפשר להמשיך להפריש מעשרות באמצעות הפיורת האלו/מעות הללו. מה קורה כשמוצאים…

Read More
גלול כלפי מעלה