Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

חגיגה

חגיגה כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 3, 2022 | ל׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י מישל לואיס לכבוד הולדת הנכד הראשון נריה שלומו. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים” הדף היום מוקדש ע"י מני ומרשה וסרסמן לכבוד בנם נועם ויום הולדתה של נכדתן הראשונה טליה. ניתנו שתי סיבות מדוע אי אפשר לטבול כלי בתוך כלי אחר. מה ההבדל המעשי ביניהם? לדעת רבא, שהחשש הוא לכלי שיש…

Read More

חגיגה כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 4, 2022 | א׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'ושוע וג'ודי שוורץ לכבוד יום הולדת ה99 של אמו, ברניס כהן שוורץ. הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב פרקינס לזכר נשמת רב שמואל לכס. הדף היום מוקדש ע"י אבי פלמהולץ לכבוד יום הולדת של סיגל ספיצר פלמהולץ. הגמרא מסבירה את המקרים הבאים המפורטים במשנה. הראשון הוא מי שמחזיק פריט שהוא טמא שדרך…

Read More

חגיגה כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 5, 2022 | ב׳ באדר ב׳ תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י אלישבע ליטסטון לכבוד יום הולדתה של אחותה, הדסה פורטינסקי. אם פריט אחד של קודש בכלי טמא, אז כל שאר הקדשים בכלי טמאים. אם לדעת רבי חנין זה נלמד מהתורה, איך זה מסתדר עם רבי עקיבא שאמר שזה דרבנן? אולי רבי עקיבא דיבר על פריטים שהם יוצאים מהכלל ולפי דין תורה…

Read More

חגיגה כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 6, 2022 | ג׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י עדינה האג' ומשפחה לכבוד מרים קרזנר ולנה קרזנר. הדף היום מוקדש ע"י לנידה פרידמן לזכר נשמת אביה ליאון פלטמן. עם הארץ מיהודה נאמן על טהרה קדשים  אבל לא לגבי תרומה. האם זה נכון רק לגבי מישהו מיהודה או גם מהגליל? למה שיהיה הבדל? המשנה אמרה שלגבי תרומה אפשר לסמוך על עם…

Read More

חגיגה כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 7, 2022 | ד׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י לי ווקס לזכר נשמת מיטץ' ווקס. הדף היום מוקדש ע"י ג'ף קרוניש ומשפחתו לכבוד רחל ואורן סלינגר על סיום סדר מועד! הרבנים ייעדו את השטח ממודיעים לירושלים כמקום שבו יוכל עם הארץ למכור כלי חרס ולסמוך על טהרתם בתנאים מסוימים. הגמרא מביאה ברייתא המפרטת לאיזה כיוונים צריכים הקדר והקונה ללכת כדי…

Read More

חגיגה כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 8, 2022 | ה׳ באדר ב׳ תשפ״ב

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד מוקדש ע"י לאה גולדפורד לכובד אביה מו פורמן, משה בן מאיר ז"ל. "היה לו שמחת חיים עצומה, מילא כל רגע בצחוק ופעילות. לא היה לו שום פחד. נסע לסין ולדרום אמריקה כשהיה בן 95, והצטרף למשפחתו לטיולים במקסיקו ואלסקה. הוא היה מחויב לעקביות בחייו הארוכים, והייתה לו מדיניות של אף…

Read More
גלול כלפי מעלה