Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יומא

יומא סב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 12, 2021 | ב׳ בתמוז תשפ״א

אם הדם נשפך לפני סיום כל ההזאות, צירך לשחוט בהמה אחרת. מה קורה לבעלי החיים שדמם הוזה? אם זה היה השעיר שמת, יש לעשות הגרלה חדשה – האם כל העזים שעלו בגורל להישלח לעזאזל אכן נשלחות לעזאזל? רב נחמן מסיק שרק אחד נשלח. איזה מהם? שני השעירים אמורים להיות זהים במספר דרכים, אך אם לא,…

Read More

יומא סג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 13, 2021 | ג׳ בתמוז תשפ״א

השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מנחם מנדל בן לוי יצחק, הרבי מלובאביץ’. לדברי רב חסדא, אם בעל חיים נחשב “מחוסר מעשה”, אם אחד שוחט אותו בחוץ למקדש, לא יהיה חייב כרת מדין שחוטי חוץ. לכן אם שחט קרבן שלמים בחוץ לפני פתיחת דלתות ההיכל, אינו חייב. מובאת סתירה בנוגע להלכת רב חסדא שלגבי השעירים יהיה…

Read More

יומא סד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 14, 2021 | ד׳ בתמוז תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע”י יעל ומרק שיים, לכבוד ביתם ד”ר אליזבת שיין, לרגל סיום לימודה בישיבת מהר”ת. “מאחלים לה המון הצלחה ומחכים לגלות איך תמשיך לתרום לעמ”י.” הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יעקב בן מאיר, רבנו תם. וע”י אילנה פונד לכבוד יום הולדתה של אמה רינה ברטה שיחול מחר. “כ”כ גאה בך אמא על…

Read More

יומא סה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 15, 2021 | ה׳ בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש וע”י משפחת וילצ’יק לעילוי נשמת בנם עזי במלאת חמש שנים לפטירתו. וע”י הרייט הרטמן לעילוי נשמת בעלה משה בן יהודה אריה. “הלוואי ויכולתי ללמוד איתך דף יומי. מקדישה את הלימוד שלי לעילוי נשמתך.” וע”י גיטה ניופלד לעילוי נשמת אביה. ולרפואת רוחמה עדינה בת מזל שפרה חיה טובה. וע”י הרב מיכאל ואלקסיס סינגר לכבודה…

Read More

יומא סו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 16, 2021 | ו׳ בתמוז תשפ״א

 הדף היום מוקדש ע”י אוליבר מיטשל לזכות אשתו רביה מיטשל לציון 25 שנות נישואיהם. הוא מודה לה על כל יום שהם ביחד. על האהבה והחברות העמוקה ועל ההורות המשותפת. הלימוד, החסד והמצוות מהווים הרשאה לסובבים אותה. וע”י שרי מנדס לכבוד בעלה דוד, במלאת 36 שנה לנישואיהם. “זוהי ברכה שאנחנו נשואים כמה סבבים של ח”י שנים.…

Read More

יומא סז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 17, 2021 | ז׳ בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י עכסה ווינברג לכבוד הרבנית מישל פרבר, לכבוד המפעל העצום שלה, והשיעור היומי שלה וגם לזכר חמותי, אדל ווינברג, שהלכה לעולמה לפני עשרים שנה. אנחנו בטוחים שהיא גאה מאד בלימוד התורה של צאצאיותיה וצאצאיה. וע”י רינה באומל לכבוד אמה ג’ודי שוורץ ליום הולדתה. “אמא, האכפתיות והשקעה הרבה שלך במשפחתנו, מעשי החסד היומיומיים…

Read More

יומא סח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 18, 2021 | ח׳ בתמוז תשפ״א

השיעור היום מוקדש על ידי דבי וג’ררד אנגלן-אייגלס לרפואת מרדכי בן רגינה. מניין לנו שלא מפשיטים את הפר ושעיר לפי ששורפים? ממתי אלו שעוסקים בשריפה מטמאים בגדים? יש מחלוקת במשנה. מניין כל אחד דורש את שיטתו? איפה מקום השריפה? ומי בדיוק מטמא בגדים? איך ידעו במקדש שהשעיר הנשתלח נשלח בכדי שיוכלו להמשיך את העבודה? עד…

Read More

יומא סט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 19, 2021 | ט׳ בתמוז תשפ״א

האם בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם או לא? הגמרא מנסה למצוא תשובה לשאלה זו. האם אסור ללבוש בגדי כהונה חוץ למקדש? אם כן, איך שמעון הצדיק לבש אותם בפגישתו את אלקסנדר מוקדון כשהגיד אליו לבקש למנוע מהכותיים להחריב את בית המקדש (יום הר גריזים)?איך לומדים מהמשנה שחולקים כבוד לתלמי דבמקום הרב? בספר נחמיה מסופר שקראו…

Read More

יומא ע

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 20, 2021 | י׳ בתמוז תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע”י ביל ושירה פיוטורניק לזכר אבא של ביל וסבא של שירה, דוד בן יעקב. “אדם נעים הליכות, שתמיד נהג עם דרך ארץ.” הדף היום מוקדש ע”י אמה רינברג לזכר אביה, ד”ר אריק גליק שנפטר לפני 31 שנה. יהי זכרו ברוך. הגמרא מסבירה הטעם לכל מיני פרטים שהזכירו לגבי קריאת התורה של הכהן…

Read More

יומא עא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 21, 2021 | י״א בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י ג’יל שיימס לעילוי נשמת אביה זאב ולול בן ראובן וחוה במלאת שלושים יום לפטירתו. בהודאה גדולה על אהבת התורה שהטמיע בילידיו נכדיו וניניו. וע”י ריבקי ברגר סמסון לעילוי נשמת אביה יהושע השל בן אפרים ישראל הלוי. “הייתה בו אהבת תורה גדולה. לימוד התורה שלו היה השראה עבורי ללמוד. יהי זכרו ברוך.”…

Read More
גלול כלפי מעלה