Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יומא

יומא פב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 2, 2021 | כ״ב בתמוז תשפ״א

מאיזה גיל חייבים לצום? מהן דיני חינוך הקשורים לצום ביום הכיפורים? המשנה מדברת על "שנה או שנתיים לפני" לגבי צום לשעות. למה כתוב "שנה או שנתיים" – אם שנתיים אז ברור שגם שנה!? רב חסדא מחלק בין בריא לחולה – ילד חזק/חלש. הגמרא לפי רש"י מניחה שהמשנה מדברת על שנה או שנתיים לפני השנה לפני…

Read More

יומא פג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 3, 2021 | כ״ג בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע"י ויקי הרצוג לזכותו של אביה איזי הרצוג. יהי רצון שהלימוד היום יהיה לעילוי נשמתו. איך קובעים על סמך מה לתת לאדם חולה לאכול ביום כיפור? רבי ינאי דן בתרחישים שבהם האדם החולה חולק על הרופא בעניין הצורך שלו לאכול – על סמך מה אנו קובעים אם לתת לאדם לאכול או לא?…

Read More

יומא פד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 4, 2021 | כ״ד בתמוז תשפ״א

הלימוד השבוע מוקדש ע"י אילנה ודני סטורץ'. בהודאה לחבריהם מרים ואריק פלדסטיין על הכנסת האורחים הנפלאה שלהם בכל השנים שהיו באהבה גדולה והוקרה עמוקה. ולרפואה שלמה לדבי גביר. הלימוד השבוע גם מוקדש ע"י הוורד יעקובי רובן לכבוד אשתו דביר לכבוד עשור ראשון של נישואין. מודה לקב"ה שסייע לנו למצוא אחד את השנייה מתוך עולם התורה.…

Read More

יומא פה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 5, 2021 | כ״ה בתמוז תשפ״א

השיעור היום מוקדש ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו רות בת אברהם. שתמיד הקפידה במצוות של בין אדם לחברו. ועל ידי קרוליין בן ארי במלאת שלושים יום לפטירתה של יהודית בת ר' יהודה ודיה. אמא של חברתה הטובה, אן. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. ולעילוי נשמת, חנה פלונקה, חנה אסתר בת אליהו אליעזר שיום פטירתה…

Read More

יומא פו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 6, 2021 | כ״ו בתמוז תשפ״א

האם תשובה מכפרת גם על מצוות לא תעשה או האם תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר? מהן החילוקים בדיני כפרה שציין ר' ישמעאל? מה נחשב לחילול השם שרק מיתה מכפרת? מהן המעלות השונות של תשובה? האם כדאי לכסות את הפשעים או לפרסמם? במה זה תלוי? איך חוזרים בתשובה באמת? אם חזר ומטא כמה פעמים, עד איזה…

Read More

יומא פז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 7, 2021 | כ״ז בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש לזכותה של הרבנית דסי פרוכטר וקהילת השטיבל בדרום פילדלפיה לכבוד סיום מסכת יומא. "אנו מלאי השראה מההנהגה וההתמדה. שולחים אהבה רבה, המשפחה והחברים."

Read More

יומא פח – סיום מסכת יומא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 8, 2021 | כ״ח בתמוז תשפ״א

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות…

Read More
גלול כלפי מעלה