Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כתובות

כתובות כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 29, 2022 | א׳ באב תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע”י מרשא באום לזכר נשמת אביה חיים שמחה בן אהרון הלוי וליבה. מה ההבדל בין מקרים שונים של עדי הכחשה בעניין קידושין של אשה או גירושין? בנות שמואל נלקחו בשבי והצליחו להתיר את עצמן להתחתן עם כהן – איך? המשנה מביאה מקרים של שתי נשים שמעידות זו על זו כדי להתיר כל…

Read More

כתובות כד – שבת ב’ באב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 30, 2022 | ב׳ באב תשפ״ב

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש על ידי ג’ודי טיידור שברץ לעילוי נשמת חמותה, רחל בילא בת ר’ שלום חיים ודרייזע גנסה, שחגגה השנה יום הולדת 99 ונפטרה השבוע. היא אהבה ללמוד וכצעירה רצתה ללמוד גמרא אך לא אפשרו לה. הדף היום מוקדש ע”י ג’יין שפירו לכבוד נינה…

Read More

כתובות כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 31, 2022 | ג׳ באב תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י אודרי גולדשטיין לבנט לכבוד גיסתה סטייסי גולדשטיין מאוטווה, קנדה, שהתחילה ללמוד את המסכת הראשונה שלה.

Read More

כתובות כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 1, 2022 | ד׳ באב תשפ״ב
Read More

כתובות כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 2, 2022 | ה׳ באב תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י אמה רינברג לזכר נשמת אמה, מרים חנה בת מנחם מנדל ורחל.

Read More

כתובות כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 3, 2022 | ו׳ באב תשפ״ב
Read More

כתובות כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 4, 2022 | ז׳ באב תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י בלינדה לזכר נשמת אברהם בן שרגא פייבוש.

Read More

כתובות ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 5, 2022 | ח׳ באב תשפ״ב

הדף היום מוקדש לזכר נשמת מרת זלטא- זהבה סגל לבית דייצ׳גבנד ע”י ידליה זאב סגל ,חיה שרה ניסן ונעמי נוי “פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה.״

Read More

כתובות לא – שבת ט’ באב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 6, 2022 | ט׳ באב תשפ״ב

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש ע”י דבורה אסכים לזכר נשמת אמא שלה, איידט אסכים.

Read More

כתובות לב – תשעה באב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 7, 2022 | י׳ באב תשפ״ב

זה הדף של תשעה באב. לצפייה בדף של שבת, לחצו כאן. הלימוד החודש מוקדש ע”י שושנה שור לרפואת מאירה בת זלדה זהבה. 

Read More
גלול כלפי מעלה