Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כתובות

כתובות לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 8, 2022 | י״א באב תשפ״ב
Read More

כתובות לד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 9, 2022 | י״ב באב תשפ״ב
Read More

כתובות לה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 10, 2022 | י״ג באב תשפ״ב
Read More

כתובות לו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 11, 2022 | י״ד באב תשפ״ב

לימוד החודש מוקדש ע”י משפחות קסלר, וולקנפלד וגרוסמן לעילוי נשמת מיה רוז בת מתן יהושע ואילנה מלכה.  הדף היום מוקדש ע”י משפחות ריי, כהן ומייבאום לזכר נשמת מרים בת מיכאל בסיום השלושים.

Read More

כתובות לז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 12, 2022 | ט״ו באב תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש על ידי חני פנשטיין וגי’ גי’ הורנבלס לעילוי נשמת מאיר פנשטיין שמאוד אבה ללמוד את הדף היומי והיה מאוד גאה בפעילות של הדרן. הדף היום מוקדש ע”י ליזה הירט וילנר לזכר נשמת סבה, מאיר פנשטיין. “הוא היה מאוד גאה בזה שהיה יכול לשוחח איתי בענייני הדף.”

Read More

כתובות לח – שבת ט”ז באב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 13, 2022 | ט״ז באב תשפ״ב

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

Read More

כתובות לט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 14, 2022 | י״ז באב תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י דבורה אשהיים וויס לעילוי נשמת אביה דויד אשהיים.

Read More

כתובות מ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 15, 2022 | י״ח באב תשפ״בRead More

כתובות מא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 16, 2022 | י״ט באב תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש ע”י משפחות קסלר, וולקנפלד וגרוסמן לזכר נשמת מיה רוז בת מתן יהושע ואילנה מלכה. 

Read More

כתובות מב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 17, 2022 | כ׳ באב תשפ״ב
Read More
גלול כלפי מעלה