Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מועד קטן

מועד קטן כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 3, 2022 | ב׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד לכבוד קרול והבריאות שלה. הדף היום מוקדש ע"י ליסה וולקנפלד לכבוד ברית מילה של נכדיה. הדף היום מוקדש ע"י קהילת הדרן לזכר נשמת אבא של סטייסי גודסטיין אשטמקר, ג'ק גודשטיין, ואבא של לאה גודלפורד, משה בן בוניא ברכה בלה. הגמרא ממשיכה את הדיון במצבים שבהם בן משפחה…

Read More

מועד קטן כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 4, 2022 | ג׳ באדר א׳ תשפ״ב

היום הדף מוקדש ע”י דבי גביר ובעלה יוסי לזכרו של שמעון בן פייגע רייזל וחיים אריה שנפטר השבוע עם צאת השבת. ”דודי היה נבון ומבריק, עם חוש הומור חד, תשוקה ליהדות, מוסיקה קלאסית, דייג ועוד. הוא בחר בדרך אחרת ממשפחתו שומרת ההלכה. אך גם בהיותו רב רפורמי רב-הישגים, הוא ואשתו יהודית – שתיבדל לחיים טובים…

Read More

מועד קטן כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 5, 2022 | ד׳ באדר א׳ תשפ״ב

  שמואל סבר שאין דיני אבלות בשבת. חכמים אמרו כי שמואל קבע כי אבל המקיים יחסי מין דינו במוות מידי ה'. רב פפא מטיל זאת בספק מכיוון שזה רק אסור אבל אין עונש מוות ושנאמר על ידי ר' יוחנן ולא שמואל. הוא מתקן אותם באומרו ששמואל אמר שמי שמסתפר ואינו קורע את בגדיו, דינו עונש…

Read More

מועד קטן כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 6, 2022 | ה׳ באדר א׳ תשפ״ב

המשנה קובעת שרק בני משפחה קורעים קריעה, חולצים את החולצה מהכתף ומשתתפים בארוחה מיד לאחר הקבורה הנקראת סעודת הבראה. יש המסבירים שמשנה זו מתייחסת רק אם מישהו מת בחול המועד. הגמרא מעלה מספר קושיות על אחרים שקורעים קריעה עליהם ומקיימים מנהגי אבלות אחרים, כגון כאשר מת חכם או אדם ישר או מי שנוכח בשעת יציאת…

Read More

מועד קטן כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 7, 2022 | ו׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י גיטה ודויד נויפלד לרפואת רחל בת גולדה מרים בתוך שאר חולי ישראל. הדף היום מוקדש ע"י אריקה קולץ' לזכר נשמת אמה, חיה רחל בת שמואל. לאילו קרובים/מצבים קורעים קריעה ואסור לתקן אותה כראוי לאחר מכן? מהו המקור שאדם צריך לקרוע את הבגד בכל אחד מהמצבים הנזכרים? אם יש יותר ממצב אחד…

Read More

מועד קטן כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 8, 2022 | ז׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ליסה וולקנפלד לרפואת יקירה ליבה בת שרה גיטל. הדף היום מוקדש ע"י סטייסי גודשטיין אשטמקר לזכר נשמת חמותה אליהו אשטמקר ואביה ג'ק גודשטיין. הנוסע לעבודה וגילה בהיותו שם שמת קרוב משפחה, האם הוא יכול להמשיך לעשות עסקיו? אם כן, באיזה אופן? באיזה שלב מתחילים דיני אבלות כמו הפיכת המיטה? דנים בפרטי…

Read More

מועד קטן כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 9, 2022 | ח׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י הת'ר סטון לרפואה שלמה של יהודה לייב בן חיה. הדף היום מוקדש ע"י שמואל אקרמן לכבוד רחל הונימן. גופה של אשה לא משאירים ברחוב כדי להאריך בהספדים, משום כבודה. האם דין זה מתייחס לנשים בהריון בלבד או לכל הנשים? רבי אלעזר הסובר שזה מתייחס לכל הנשים דורש דין זה ממרים כיוון…

Read More

מועד קטן כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 10, 2022 | ט׳ באדר א׳ תשפ״ב

סיום מועד קטן מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לזכר נשמת חמותה, שרה טייבא בת דוד שלמה. סיום מועד קטן מוקדש ע"י מרים טננבאום לזכר נשמת אביה, יעקב יצחק בן משה נחום הלוי ומרים אסתר. כמו שהאבל זוכה ליחס של כבוד ויושב בראשו גם חתן יושב בראש – זה נדרש מפסוק המקשר בין חתן לכהן, שגם הוא…

Read More

חגיגה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 13, 2022 | י״ב באדר א׳ תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש לכבוד הרב ריימונד הררי שלימד ומלמד גמרא לנשים ליותר מ42 שנה! הלימוד השבוע מוקדש ע"י הת'ר סטון לרפואת יהודה לייב בן נפתלי הלוי וחיה. מהיכן אנו דורשים את הפטור מראייה ברגל לנשים, טומטום, אנדרוגינוס ועבדים? למה צריך דרשה כדי להוציא כל אחד מהם? מאותו פסוק שממנו הוציאו נשים, טומטום ואנדרוגינוס, דורשים שילדים…

Read More

חגיגה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 14, 2022 | י״ג באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן-ארי לכבוד הולדת מייו ריי ויינסטוק. לרבי יוחנן היו הרבה פסוקים שגרמו לו לבכות. אם הקב"ה מקשיב למסיתים להשמיד אותנו או אם הוא לא סומך על הצדיקים שלו (כפי שמציינים כנראה פסוקים באיוב) איזו תקווה יש לאנושות? פעם ראה רבי יוחנן אדם קוטף תאני בוסר, והאיש הסביר שזו מטאפורה לכך…

Read More
גלול כלפי מעלה