Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מידות

מידות לד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 22, 2019 | כ״ג בתשרי תש״פ

איפה הכהנים ולויים שמרו במקדש? מה קרה למי שישן במשמר? מה שמות שערי הר הבית ושערי עזרה? מהן הלשכות שהיו בבית המוקד? איפה שמרו על מפתחות העזרה? מהן המידות של שטח הר הבית? איפה בתוך האיזור הזה ממוקם המקדש? באיזה כיוון הולכים כשנכנסים להר הבית? מי היה פונה בכיוון אחר ולמה?

Read More

מידות לה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 22, 2019 | כ״ג בתשרי תש״פ

מה היה הסורג? איפה היה ממוקם? מה היה החיל? כמה מדרגות היו שם? מה הגודל של כל הפתחים במקדש? מה הצורה של כל הפתחים? לכל פתח היה דלת. איך שיפצו את כל הדלתות? כל הכתלים מעל הפתחים היו גבוהים. בכל עניינים אלו היה יוצא מן הכלל אחד. מה הגודל של עזרת הנשים ומה היו ולמה שימשו…

Read More

מידות לו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 23, 2019 | כ״ד בתשרי תש״פ

המשנה ממשיכה להיכנס פנימה לעזרה ולתאר את הכלים שהיו בעזרה מחוץ להיכל – המזבח (מידות המזבח – איך היה שונה מבית ראשון) והכיור. היא מתארת את המדרגות שעלו לאולם (באיזור בין האולם למזבח), ואיך נראית האולם. איך הכהנים נכנסו בבוקר להיכל ופתחו דלתותיה?

Read More

מידות לז – סיום

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 24, 2019 | כ״ה בתשרי תש״פ

המסכת מסתיימת עם תיאור ההיכל והמידות שלו, כולל האולם. כמה תאים היו בו? כמה קומות של תאים היו? מה זה המסיבה? לאיזה צורך שימש? יש תיאור של העלייה של ההיכל. מה היו הלשכות בתוף העזרה? מהן המדיות של כל העזרה, כולל ההיכל? מה שימש לשכת הגזית?

Read More
גלול כלפי מעלה