Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 6, 2022 | י״ב במרחשוון תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י דליה פרבר-זוהר לכבוד אסתר מייזלס. רמי בר חמא שאל לגבי מי שנדר בדבר שהיה נדור אבל הפך להיות מותר – האם התפיס בעיקרו ואסור או בסטטוס העכשוי ומותר? הגמרא מביאה שלושה מקורות שונים – ממשנתינו, מברייתא וממשנה בהמשך כדי להוכיח שמתפיס בעיקרו אך כל ההוכחה נדחה. בסוף מנסים להקים את שאלתו…

Read More

נדרים יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 7, 2022 | י״ג במרחשוון תשפ״ג

הגמרא הציעה שהתשובה לשאלת רמי בר חמא היא תלויה במחלוקת תנאים בנושא בכור. אך היא דוחה אפשרות זו ומבינה את המחלוקת בדרך אחרת. המחלוקת על הבכור נובע מהבדל בפרספקטיבה לגבי הבכור – האם זה נחשב לדבר האסור (כי קדוש מרחם) או לדבר הנדור (כי יש חובה להקדישו)? מביאים ברייתא שקובעת שאם השתמש בכל לשון הנוגעת…

Read More

נדרים יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 8, 2022 | י״ד במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ארט גולד לרפואת אשתו קרינה גולה בת הודה.  הגמרא מביאה שני תירוצים איך אפשר להסביר את המשנה כפי דעת ר' יהודה, אך התירוץ השני נדחה. מה המקור להלכה שיש לנדור רק בדברי הנדור ולא בדבר האסור? למה אי אפשר ללמוד מאותו פסוק גם לדבר האסור? המשנה קבעה שמי שנודר הנאה לאשתו…

Read More

נדרים טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 9, 2022 | ט״ו במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י סילביה סימונס לע"נ רחל לאה בת אברהם מרדכי. רב יהודה סבור שאם אדם נדר: "קודם עיני בשינה היום אם אישן למחר," אסור לישון היום, כי אולי לא יזהר מחר בקיום התנאי. הגמרא מעלה שש קושיות נגד עמדתו של רב יהודה ממקורות תנאיים ופותרת כל אחת מהם. המשנה הזכירה מקרה שבו אדם…

Read More

נדרים טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 10, 2022 | ט״ז במרחשוון תשפ״ג

המשנה הזכירה ביטויים שונים של נדר עם המילה קרבן שלא תקפים. משנה זו מיוחסת לרבי מאיר, כפי שלא ניתן לייחסה לרבי יהודה. אותם ביטויים אם משתמשים במילה שבועה, יהיו תקפים. אחד הביטויים שהוזכרו היה "שבועה שאוכל לך", שמובנו "שבועה שלא אוכל ממך". זה סותר משנה בשבועות שמפרטת ארבעה סוגי שבועות שונים – ושתיים מהם "אני…

Read More

נדרים יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 11, 2022 | י״ז במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י אבי ושלי יוניצמן לכבוד בת המצווה של בנותיהם שירה והלל שיקראו השבת את פרשת וירא, בהצלחה!  הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ סבה, ישראל מרמורק. מנין נדרש ששבועה שלא לקיים מצוה לא תקפה? בנדרים טז הלכה זן נדרשת מהמילה "דברו", המתייחסת לשבועה על פעולות מרצון (רשות), למעט מצוות. אולם בברייתא…

Read More

נדרים יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 12, 2022 | י״ח במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י בט קיסילף לעילוי נשמת 11 היהודים שנרצחו בבית הכנסת בפיטסבורג ב2018: אידית בלציא בת אבא מנחם, יוסף בן חיים, רייזל בת אברהם, יהודה בן יחזקאל, חיים בן אליעזר, דוד בן אליעזר, בילא רחל בת משה, זלמן שכנא בן מנחם מענדל, דניאל אברהם בן ברוך, משה גדול בן יוסף, הם כולם היו…

Read More

נדרים יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 13, 2022 | י״ט במרחשוון תשפ״ג

על מנת לפתור סתירה בין משנתנו למשנה בטהרות ד:יב, בעניין האם אנו מחמירים או מקלים ביחס לנדרים/נזירות, הציעה הגמרא שכל משנה משקפת דעה תנאית שונה. תחילה מנסים לקבוע כי הדעה המקלה תואמת את רבי אלעזר (אליעזר), אך כנגד הצעה זו מתעוררים קשיים, תחילה מהמשך המשנה בטהרה ולאחר מכן מהתוספתא טהרות פרק ה. הקושי הראשון נפתר…

Read More

נדרים כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 14, 2022 | כ׳ במרחשוון תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר. המשנה מביאה דוגמאות לנדרים שפירושם לקהל – כאשר הנודר מסביר שמעולם לא התכוון שזה יהיה נדר, אנו פוסקים לקולא ואין זה נדר. למשל, אם השתמש בלשון קרבן אבל הסביר שהכוונה היא לקרבן למלך, אין זה נדר. לכן אין צורך לשאלת חכם כדי להתיר את הנדר. אבל אם…

Read More

נדרים כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 15, 2022 | כ״א במרחשוון תשפ״ג

ישנם ארבעה מיני נדרים הרשומים במשנה שאינם נחשבים כנדרים תקפים ולכן לא יצטרכו ללכת לחכם כדי להתירם. המשניות בהמשך יביאו דוגמאות לכל אחד מארבעת הסוגים. הסוג הראשון הוא זירוזין, נדרים המשמשים במשא ומתן, כמו נדר שלא אמכור/אקנה בפחות/יותר מסכום מסוים. ראשית, הגמרא מציעה שהמשנה הולכת בעקבות עמדתו של רבי טרפון כפי שהובאה על ידי רבי…

Read More
גלול כלפי מעלה