Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים נב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 16, 2022 | כ״ב בכסלו תשפ״ג

לימוד החודש מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג איילנד לרפואת מאיר בן מלה ותינוק בן ירדן. בתוך שאר חולי ישראל. הדף היום מוקדש ע"י אירה ונתניה שלומוביץ לע"נ אמה של אירה, אהובה בת רבקה ואשר צבי. הנודר ממשהו מסויים, האם זה כולל מה שיוצא ממנו? בדברים מסויימים כמו האם חלב כולל קום, או האם בשר כולל…

Read More

נדרים נג – שבת כ"ג כסלו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 17, 2022 | כ״ג בכסלו תשפ״ג

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. אם נודרים לא לאכול תמרים, האם זה כולל דבש תמרים? האם נדר מסתוניות זה כולל חומץ העשוי מסתוניות? לגבי מקרים אלו ישנן שלוש דעות במשנה. השפה שבה משתמשים לנדר כולל דברים שבשימוש המקובל במילה במקום בו מתגוררים. המשנה והברייתות מביאות מספר דוגמאות. אחת הדוגמאות קשורה…

Read More

נדרים נד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 18, 2022 | כ״ד בכסלו תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'רמי זוקר לכבוד אשתו וונדי פרוסקין. הלימוד השבוע מוקדש ע"י אורה קנטר לרפואת מאיר בן מלה. הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לכבוד הרבנית מישל וצוות הדרן. מי שנדר מירק, האם יכול לאכול דלעת. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לתנא קמא על כך. כולם מסכימים שאם נשלח אחד כשליח לקנות ירקות…

Read More

נדרים נה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 19, 2022 | כ״ה בכסלו תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רלה פלדמן לע"נ ד'ר צ'רלס פלדמן בציון 11 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארטור גולד לע"נ אביה של קרול, יהודה לייב בן משה ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י טינה לאם לע"נ דודתה, ברכה בת גרשון הכהן ובינה. מה כלול במונח "דגן", "תבואה" "עללתא"? איזה מהם יותר ספציפי? יותר…

Read More

נדרים נו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 20, 2022 | כ״ו בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י קבוצת זום של הדרן לכבוד מרים קרזנר אשר מדוגמתה האישית מלמדת אותנו את חשיבותו של לימוד התורה בכל גיל. הדף היום מוקדש ע"י נעמי אוקסמן לע"נ אמה, שרה בת דינה ואליעזר, בציון 4 שנים לפטירתה. הדף היום מוקדש לרפואת גדעון בן סימה. אם נודר מהבית, האם זה כולל את העלייה? מה…

Read More

נדרים נז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 21, 2022 | כ״ז בכסלו תשפ״ג

באיזו לשון נדר יחול הנדר גם על הפריט האסור, גם על חילופיו וגם על גידוליו? באיזה לשון לא יחול הנדר על חילופיו ועל גידוליו? על איזה סוג של זרעים זה מתייחס – כלה או אינו כלה? אם אסר גבר מעשה ידי אשתו עד פרק זמן מסוים, אם הזמן היה קשור לשימוש בפריט, יתאפשר שימוש לאחר…

Read More

נדרים נח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 22, 2022 | כ״ח בכסלו תשפ״ג

נשאלה שאלה לגבי ביטול קדושת שביעית כאשר בצל שנקטף בשנה השביעית נשתל מחדש בשנה השמינית. האם הקדושה שיש בחתיכת הבצל הקטנה שנשתלה וצומחת מתבטלת בגידול מהשנה השמינית שאין בה קדושה. לאחר שהובאו כמה מקורות כדי לענות על השאלה בנדרים נז, ממשיכה הגמרא להביא מקורות נוספים בניסיון לענות על השאלה. רוב המקורות נדחו, אולם בסופו של…

Read More

נדרים נט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 23, 2022 | כ״ט בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ולרי פרבר לע"נ אביה, ד'ר לורנס קאופמן בציון 9 שנים לפטירתו. רמי בר חמא מעלה קושי ממשנתנו נגד הסוברים שהגידולים מבטלים את העיקר. אולם מתרצים שמשנתינו מדברת על מקרה ייחודי שכן ניתן לשאול על נדר ולבטלו ולכן הוא כדבר שיש לו מתירין שאינו בטל. אבל מקשים על כך מתרומה שזה בטל…

Read More

נדרים ס – שבת ל' כסלו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 24, 2022 | ל׳ בכסלו תשפ״ג

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הגמרא מעלה קושי נגד דעתו של רבי ינאי על ביטול תרומה על ידי גידוליה. הקושי נפתר. הפרק השביעי מתחיל בדיון בנדרים שיש בהם הגבלת זמן. אם מגבלת הזמן היא 'היום', מתי זה נגמר? אם זה 'יום אחד' מתי זה נגמר? מה עם 'חודש זה' או…

Read More

נדרים סא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 25, 2022 | א׳ בטבת תשפ״ג

אם נדר עד שנת היובל, האם זה כולל את שנת היובל או לא? זה תלוי במחלוקת כללי יותר לגבי שנת היובל – האם היא נחשבת לסיום המחזור הקודם של שבעה מחזורי שמיטה וגם שנה הראשונה במחזור השמיטה הבא או רק כשנה אחרונה ולא כשנה ראשונה למחזור הבא. כיצד משתמש כל אחד בפסוקי התורה להוכחת דעתו?…

Read More
גלול כלפי מעלה