Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים עב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 5, 2023 | י״ב בטבת תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש ע"י איליין הוכברג לכבוד בעלה, ארי הכברג אשר מתמיד איתה את לימוד דף היומי, ובהודיה לרבנית מישל פרבר והדרן. אם בעל מגרש אשתו, האם זה נחשב שהוא קיים את נדריה בנתינת גט, או שזה נחשב שתיקה? שלושה מקורות מובאים על מנת לענות על שאלה זו אך כולם נדחים. המשנה אומרת שתלמידי חכמים…

Read More

נדרים עג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 6, 2023 | י״ג בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י קטריאלה פרידמן לע"נ אמה, פרידה בת פרומה בציון 5 שנים לפטירתה. אם אפשר להפר אפילו נדרים שלא שמעו, האם חרש יכול להפר נדרים – האם הוא צריך להיות מסוגל לשמוע גם אם לא שמע בפועל או ששמיעה לא חשובה בכלל? האם בעל יכול להפר את נדריהם של שתי נשים בו זמנית…

Read More

נדרים עד – שבת י"ד בטבת

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 7, 2023 | י״ד בטבת תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשטיין לע"נ אביה, יואל הלוי בן מאיר ורבקה פרום. הוא היה ניצול שואה והקדיש את חייו ללימוד תורה וגמילות חסדים. אם אשה אמורה להתיבם (אבל עוד לא קיימה ייבום) עם אחיו של בעלה שנפטר, האם היבם רשאי להפר את נדריה?…

Read More

נדרים עה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 8, 2023 | ט״ו בטבת תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'ואנה רום לע"נ אביה, ג'ולייס רום בציון 25 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש ע"י ענינה, פילה וגורדון מרקס לכבוד יום הולדת של שרה מרקס! מאיזה מילים בתוספתא מוצאים חיזוק לדברי ר' אמי שר' אליעזר אמר שהיבם מיפר נדרי יבמתו רק כשעשה בה מאמר? לאיזה עניין התייחס ר' עקיבא כשאמר שכשאר דברים…

Read More

נדרים עו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 9, 2023 | ט״ז בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י אילת שולץ שרף לכבוד בתה, אלישבע מזל שרף, שותפה בלימוד הדף היומי. הדף היום מוקדש ע"י חנה חסון לרפואת רחל דבורה בת אלקה.  הגמרא דוחה את התשובה השלישית שניתנה לשאלה האם התכוון רבי אליעזר שבעל יכול לבטל מראש את נדרי אשתו בכך שלא יחולו בכלל או יחולו לרגע ואז יתבטלו. מובא…

Read More

נדרים עז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 10, 2023 | י״ז בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י שרל ואבי סביטסקי לע"נ אביה של שרל, שמעון בן ישראל יצחק הכהן. הדף היום מוקדש ע"י סורי שטרן לע"נ אביה, הרב ראובן בן חיים זצ"ל. הדף היום מוקדש ע"י רחל ואורן סליגר לע"נ אביה של רחל, אבנר יוסף בן יהודה אריה וזלאטה פריבה. אפשר להתיר נדר (באמצעות חכם/בית דין) בשבת רק…

Read More

נדרים עח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 11, 2023 | י״ח בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י יפה ונר לע"נ אביה, דוד בן רב שעיה מאיר הכהן בציון 26 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לע"נ אביה של דבורה הופמן וייד, לירוי מוזיי, ולע"נ חברותא שלה, שמחה אלישבע בת אברהם ושרה ז"ל. יש גזירה שווה עם המילים "זה הדבר" המופיעים בפסוקים של נדרים וגם בשחוטי…

Read More

נדרים עט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 12, 2023 | י״ט בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י לינדה פרידמן לרגל יום הולדתה של אמה, תלמה פולטמן. עוד ארבעה מקורות מובאים להקשות נגד דבריו של רבי חנינא לפיה בעל יכול לדחות הפרת נדרי אשתו עד עשרה ימים כדי לנזוף בה. אחד מהם נפתר ושלושה נותרו כקושי. יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי מה נחשב בקטיגוריה של נדרי עינוי…

Read More

נדרים פ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 13, 2023 | כ׳ בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש לביתנו, חני, לכבוד סיום שירותה בצה"ל. אנו גאים במסירותך ובעבודתך הקשה בשירתייך בשלוש וחצי שנים אלו למען ארצנו.  הדף היום מוקדש ע"י הטר שטון לע"נ אביה, יהודה לייב בן נפטלי הלוי בציון סיום 11 חודשים מאז שנפטר. הדף היום מוקדש ע"י וונדי פרוסקין לרגל שמחת בת המצווה של ביתה, אורלי זוקר, השבת,…

Read More

נדרים פא – שבת כ"א טבת

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 13, 2023 | כ׳ בטבת תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שוורץ לע"נ אמה, שרה רייזל בת מרדכי יצחק ופרידה סימה על מה שהיה אמור להיות יום הולדתה ה 94. כיצד פותרים את הסתירה בין מה שאומר רבי יוסי במשנתנו ובין מה שאומר רבי יוסי לגבי מעיין משותף לשתי ערים (כביסה…

Read More
גלול כלפי מעלה