Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סוטה

סוטה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 31, 2023 | ט׳ בניסן תשפ״ג

סימניה למסכת סוטה  מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שעזרה לה להתאהב בלימוד.  הדף היום מוקדש ע"י ריקי ואלן זיביט לע"נ פרידל בת מאיר ורבקה. הדף היום מוקדש ע"י דודי וטינה לם לע"נ דודתן, מרים בת מאיר שמואל ופרל. שני החלקים הראשונים של תהליך הסוטה נקראים קינוי וסתירה. קינוי הוא אזהרה של…

Read More

סוטה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 1, 2023 | י׳ בניסן תשפ״ג

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הגמרא מביאה מספר אמירות בנוגע לחטאים באופן כללי הנלמדות מהסוטה. רבי ישמעאל מביא הסבר מדוע נאמן עד אחד המעיד על טומאת הסוטה (שקיימה יחדים עם האיש שממנו הוזהרה). מה הגורם לחטאים? מה גורם לבעל לקנא באשתו? רבי ישמעאל ורבי עקיבא מתווכחים אם מותר או חובה…

Read More

סוטה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 2, 2023 | י״א בניסן תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י נעמי קלפמן לכבוד יום הולדתה! הדף היום מוקדש ע"י ג'יל וג'ף שיימס לע"נ שפרה בת זאלה וברכה בציון 8 שנים לפטירתה. הדף היום מוקדש ע"י ג'ורדנה היימן לכבוד הגיוס של בנה צבי עמיחי היימן בורוסקי. כמה זמן צריכים האשה והגבר להיות לבד בחדר כדי שהבעל יוכל להביאה לבית הדין כסוטה? מובאת…

Read More

סוטה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 3, 2023 | י״ב בניסן תשפ״ג

  איפה אפשר למצוא אזהרה לא להיות גס רוח? מה יקרה למי שמתנהג ככה? כיצד הקב"ה מתגמל את הענוים? המשנה בסוטה דף ב אמרה שהבעל מזהיר אותה שלא לדבר עם האיש הזה, אבל אם כן, היא עדיין מותרת לבעלה. מכיוון שזה לא הגיוני, אביי מוסיף מילים למשנה כדי להסביר שרק אם הוא הזהיר אותה לא…

Read More

סוטה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 4, 2023 | י״ג בניסן תשפ״ג

  הדף היום מוקדש ע"י מונה ודוד שוורץ ומשפחתם לע"נ אמם וסבתם מרים איטל בת אהרון הלוי ומרייל בציון 29 שנים לפטירתה. לאחר שהביא את הנוסח השלישי להסבר הדין של רב יוסף לגבי אחיו של אדם שהאשים את אשתו בסוטה שמתה בלי ילדים בטרם שתתה את המים, שחייב בחליצה אך אינו יכול לעשות ייבום, מביא…

Read More

סוטה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 4, 2023 | י״ג בניסן תשפ״ג

  המשנה מתארת ​​את תהליך הבאת האשה תחילה לבית הדין ולאחר מכן לבית המקדש. הבעל חייב לבוא איתה לבית המקדש ושני תלמידי חכמים מצטרפים אליהם לדרך. האם נוכל להסיק מכאן דינים בקשר לייחוד? מה תפקידם של התלמידי חכמים? רבי יהודה סובר שאין צורך בתלמידי חכמים שכן ניתן לסמוך על הבעל. על סמך מה הוא סובר…

Read More

סוטה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 4, 2023 | י״ג בניסן תשפ״ג

במהלך תהליך הסוטה, ישנם מספר דברים שנעשו על מנת לעודד אותה להודות שהיא אשמה, כגון הליכה הלוך ושוב בתוך שטח בית המקדש כדי לעייף אותה. לאחר מכן מביאים אותה לשער ניקנור, בפתח העזרה, לשתות את המים המרים, שבאותו מקום גם עומדים המצורע והיולדת ואחרים כמוה בזמן הקרבת קרבנותיהם. נדרש מפסוק שלא משקים שתי שוטות בו…

Read More

סוטה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 4, 2023 | י״ג בניסן תשפ״ג

  הדף היום מוקדש ע"י עליזה אבשלום לע"נ אמה, שרה פייגה בת אסתר אוריה בן לחסין. "היא לימדה אותי לאהוב את התורה ולחיות לפיה." מובאת ברייתא להרחיב על נושא המשנה שניתן ללמוד מהסוטה שהעונשים ניתנים מידה כנגד מידה. כיוון שהובאו מספר פסוקים שונים בתחילת הברייתא המסבירים מושג זה, הגמרא שואלת מדוע כל אותם הפסוקים היו…

Read More

סוטה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 4, 2023 | י״ג בניסן תשפ״ג

  סיפורו של שמעון נדון בהרחבה. לאחר מכן מנתחים את סיפורם של יהודה ותמר. אבשלום גם נרשם כמי שנענש מידה כנגד מידה ולכן נדון גם סיפורו, חטאו ועונשו.

Read More

סוטה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 9, 2023 | י״ח בניסן תשפ״ג

  הדף היום מוקדש לע״נ רינה ומאיה די שנרצחו ביום שישי ולרפאות אמן לאה בת ציפורה. הגמרא מסיימת את הדרשות על אבשלום. לאחר מכן עוברת הגמרא לדמויות שהוזכרו במשנה שקבלו שכר מידה כנגד מידה. מתחילים במרים ומביאים דרשות רבות על השעבוד, המיילדות, הנשים הצדקניות שהצילו את היהודים במצרים בכך שעודדו את בעליהן להמשיך ולהביא ילדים…

Read More
גלול כלפי מעלה