Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סוטה

סוטה כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 21, 2023 | ל׳ בניסן תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י יעל אשר לע"נ בעלה, שלמה חיים אשר בן לונה סול ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י רחל חפץ לע"נ חנה בת הרב משה וציפורה משבאום. הדף היום מוקדש ע"י משפחת זום לע"נ אביה של עדינה חג'ג', הרב דב שבתאי בן יהושע לייב ועטיל ז"ל. באילו מקרים שורפים את מנחת הסוטה בבית הדשן…

Read More

סוטה כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 21, 2023 | ל׳ בניסן תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י דוד ומיצי גפן לע"נ ד"ר אברהם גפן, אביו של דוד. הדף היום מוקדש ע"י פנינה גרוסמן לכבוד אמה נעמי גרוסמן ביום הולדתה! מזל טוב! אשה ארוסה או שומרת יבם לא יכולה לשתות את מי הסוטה, אבל יכולה לעבור קינוי וסתירה ותאבד את כספי הכתובה שלה. הוא הדין אם הנישואין היו אסורים…

Read More

סוטה כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 23, 2023 | ב׳ באייר תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י משפחת גרינסטון לכבוד דוב שבתאי בן יהושע לב.  הדף היום מוקדש ע"י שלי ואבי יוניצמן לע"נ אלברט קובני "שתיבדל לחיים טובים וארוכים סרינה קובני". אישה העוברת על דת יהודית, מפסידה את כתובתה. אבל האם זה רק אם היא התרו בה מקודם או לא? שלושה חלקים שונים במשנתנו מובאים כל אחד כדי…

Read More

סוטה כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 24, 2023 | ג׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי ואריק וייל לע"נ רב דוב שבתאי בן יהושע לייב. הוא היה מקור השראה להרבה מבני משפחתו שלומדים דף יומי.  רבי אלעזר פסק במקרים של גבר שהתחתן עם אישה שאינה יכולה להביא ילדים לעולם, שמכיוון שיכול להיות לו אישה אחרת, מותר לו לשאת אותה, ובמקרה זה ניתן להביאה גם לשתות מי…

Read More

סוטה כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 25, 2023 | ד׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש לעילוי נשמת חללי צה”ל שנפלו בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם. ולעילוי נשמת כל חללי הטרור בארץ ומחוצה לה שנהרגו על קידוש ה’.   הדף היום מוקדש ע"י יעל קלמפנר לע"נ אביה, אלימלך הכהן בן שלמה ומלכה, בציון השלושים לפטירתו.  הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שוורץ לע"נ אחיינה, ליפה חיים בן ישראל הכהן, בציון…

Read More

סוטה כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 26, 2023 | ה׳ באייר תשפ״ג

הלימוד היום מוקדש למדינת ישראל לרגל יום עצמאותה ה75. הלימוד החודש מוקדש ע"י ברכה רוטנר לע"נ אן רוטנר בציון 6 שנים לפטירתה. הלימוד השבוע מוקדש ע"י טרי קריבושה לרפואת בעלה, חיים בן ציפורא ריבה.  הדף היום מוקדש ע"י בלינדה קרייקי לזכרו של אביה, ג'פרי רודס בציון 54 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש ע"י לורה שכטר…

Read More

סוטה כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 27, 2023 | ו׳ באייר תשפ״ג

הגמרא ממשיכה ומסבירה את המחלוקת בין ר' ישמעאל ור' עקיבא בדרשת הפסוקים על הסוטה – במי ובמה היא אסורה. יש מקור אחר לזה שספק טומאה רק במקרה שיש בו דעת לישאל. למה צריך שני מקורות לדין זה? מאיפה למד רבן יוחנן בן זכאי שכלי שני מטמא שלישי אם לא מפסוק כר' עקיבא? למד מקל וחומר.…

Read More

סוטה ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 28, 2023 | ז׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מקודש ע"י ג'רי והריס לכבוד בר המצווה של אלירז לבנט. הדף היום מוקדש ע"י רחל ליפשוץ פילזר וג'ן ליפשוץ לנקין לע"נ אחיהם, אביגדור חי אברהם ז"ל בציון שנתיים לפטירתו. הגמרא מנסה לענות על הקושי שהעלה ר' יוחנן להפריך את הקל וחומר שממני למד ר' יוסי ששלישי עושה רביעי בקודש, אך ללא הצלחה. רב…

Read More

סוטה לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 29, 2023 | ח׳ באייר תשפ״ג

אמר רבי יהושע במשנה, שכאשר נאמר "לו" בפסוק על איוב (איוב) כתיב בוי"ו ולא באל"ף ויבואר: לו אחכה במקום ולא אחכה. למה בכלל הייתה סיבה לחשוב שזה נכתב בוי"ו אבל נקרא באל"ף? מדוע סבר רבי יהושע שאיוב עובד את ה' מתוך אהבה ולא מיראה? מה ההבדל בשכר בין מי שעובד את ה' מאהבה או מיראה?…

Read More

סוטה לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 30, 2023 | ט׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מלכה סוי לע"נ סבתה, רחל לאה בת רב דויד. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לרפואת הרב חיים בן ציפורה ריבה, בעלה של חברתינו טרי קריבושה. הדף היום מוקדש ע"י לין קיי, ג'ו נדיס ומאיה זנגר-נדיס לע"נ טד קרץ במלאות השלושים לפטירתו. על מנת לפתור את הקושי בדעת רבי חייא…

Read More
גלול כלפי מעלה