Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סוטה

סוטה לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 30, 2023 | ט׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מלכה סוי לע"נ סבתה, רחל לאה בת רב דויד. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לרפואת הרב חיים בן ציפורה ריבה, בעלה של חברתינו טרי קריבושה. הדף היום מוקדש ע"י לין קיי, ג'ו נדיס ומאיה זנגר-נדיס לע"נ טד קרץ במלאות השלושים לפטירתו. על מנת לפתור את הקושי בדעת רבי חייא…

Read More

סוטה לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 1, 2023 | י׳ באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י משפחת ליבי לכבוד מיטל מלמד על סיום לימוד מסכת מגילה לכבוד בת המצווה שלה. מזל טוב! תפילה יכולה להיאמר בכל שפה שכן היא צריכה להיות משמעותית ומובנת, בגלל שאנו מבקשים רחמים מהקב"ה. אולם רב יהודה אמר שאי אפשר להתפלל בארמית כי המלאכים אינם מבינים ארמית! מבחינים בין תפילה יחיד, שבה יש…

Read More

סוטה לד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 2, 2023 | י״א באייר תשפ״ג

כמה גבוה עמדו המים בירדן כשבני ישראל עברו? מהן שלוש הדברים שאמר/ציווה יהושע לעם כשעמדו בתוך הירדן? האבנים שלקחו מהירדן שקלו 40 סאה. מכאן הבינו שאדם יכול לסחוב פי שלוש מהמשקל הזה אם מישהו אחר מטעין את המשא עליו ומכאן שיעור שהאשכול ענבים שהוציאו המרגלים מהארץ שקל 960 סאה כי שמונה אנשים סחבו אותו. באיזה…

Read More

סוטה לה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 3, 2023 | י״ב באייר תשפ״ג

הגמרא ממשיכה בדרשות בסיפור המרגלים. מאיזה שלב הייתה למרגלים כוונה רעה? איך גרם כלב לשקט את האנשים להקשיב לו? המרגלים פקפקו ישירות בכוחו של הקב"ה. מדוע חשבו שזו ארץ שאוכלת יושביה? האם הם שיקרו כשאמרו שהמרגלים נראו כחגבים בעיני התושבים – הרי איך ידעו מה חשבו עליהם? היום שבו בכה העם לאחר ששמע את תיאורי…

Read More

סוטה לו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 4, 2023 | י״ג באייר תשפ״ג

הגמרא רושמת את כל הנסים שקראו באותו היום בעברו את הירדן. כשרשום בספר יהושע על הברכות וקללות כתוב "חציו" עלו להר גריזים "והחציו" עלו להר עיבל. למה כתוב "והחציו." רב כהנא אומר שזה בא ללמד שהחלוקה להרים כאן זה אותה חלוקה שיש באפוד על כתפי הכהן גדול. אבל בברייתא יש שתי דעות לגבי חלוקת השמות…

Read More

סוטה לז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 5, 2023 | י״ד באייר תשפ״ג

שמו של יהודה כולל את אותיות שם ה' כי הוא קידש שם שמיים ברבים. מתי זה היה? מובאת ברייתא כדי לענות על השאלה, שבה מובאות שתי תשובות שונות לגבי השאלה מי נכנס ראשון לים סוף – שבט בנימין או נחשון בן עמינדב משבט יהודה? רבי אליעזר בן יעקב מסביר כיצד התפצלו הלויים בטקס ברכות וקללות…

Read More

סוטה לח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 6, 2023 | ט״ו באייר תשפ״ג

מהם ההבדלים בין ברכת כהנים שנערכה בבית המקדש לבין זו שנערכת מחוץ לבית המקדש? מובאים שבע ברייתות שכל אחד מהם מתחיל כדרשה על המילים "כה תברכו". כל ברייתא עוסקת בנושא אחר, מעלה עליה שאלות ודורש את התשובות מפסוקים. הנושאים הם – הברכה נעשית בעברית בלבד, בעמידה, בידיים מורמות, תוך שימוש בשם המפורש (בבית המקדש בלבד),…

Read More

סוטה לט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 7, 2023 | ט״ז באייר תשפ״ג

כשפותחים ספר תורה בבית הכנסת, אסור לדבר אפילו בדבר הלכה. מציעים שני פסוקים שונים שמהם דורשים הלכה זו. כהן חייב לרחוץ ידיו לפני שמברך את העם ומובא פסוק כהוכחה. כשנשאל רבי אלעזר בן שמוע מדוע הוא זכה לאריכות ימים, ענה שהוא מקפיד על שלושה דברים – לא לעשות את בית הכנסת קיצור דרך (קפנדריא), לא…

Read More

סוטה מ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 8, 2023 | י״ז באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י לורי שולדינר שור לע"נ אביה ולכבוד שלושת נכדיה.  הדף היום מוקדש לע"נ אניטה דינרשטיין ע"י ילדיה ונכדיה בציון שלושים לפטירתה.  יש מחלוקת אם מותר או אסור לומר פסוקים בזמן שהכהנים אומרים ברכת כהנים – האם זה לא מכבד לומר משהו בזמן שהם מברכים או שזה לא מכבד לא לומר פסוקים? האם…

Read More

סוטה מא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 9, 2023 | י״ח באייר תשפ״ג

הדף היום מוקדש לרגל נישואי נעה בן שושן ואריאל קצוף "נאחל להם מזל טוב יהי רצון שיהא בנין עדי עד בית שישררו בו אהבה ואחוה, בית של תורה וגמילות חסדים." הכהן הגדול קורא מהתורה ביום הכיפורים. אולם הוא מדלג מקטע אחד לקטע אחר – כיצד ניתן לעשות זאת? הרי ניתן לדלג על קטעים רק כשקוראים…

Read More
גלול כלפי מעלה