Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

קידושין

קידושין ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 15, 2023 | כ״ח באב תשפ״ג

סימניה למסכת קידושין מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

Read More

קידושין ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 16, 2023 | כ״ט באב תשפ״ג
Read More

קידושין ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 17, 2023 | ל׳ באב תשפ״ג
Read More

קידושין ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 18, 2023 | א׳ באלול תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י פול נקמולי לכבוד אשתו דניאל.  הדף היום מוקדש ע"י מריל פייג' לע"נ הרב כתריאל בן הרב גרשון ולאה זצ״ל.

Read More

קידושין ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 19, 2023 | ב׳ באלול תשפ״ג
Read More

קידושין ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 20, 2023 | ג׳ באלול תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י סו טלנסקי לע"נ אמה, רות סטרומר, ניצולת שואה, בציון 42 שנה לפטירתה.

Read More

קידושין ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 21, 2023 | ד׳ באלול תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י משפחת הופסטטר-דיקר לע"נ אפרים בן קיילה וברוך.

Read More

קידושין ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 22, 2023 | ה׳ באלול תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י שירה דניאל. "לימוד זה מוקדש בלב מלא תודה למצמיח ישועה על הצלת חיי וחייה של אמי וחיי כל הנוסעים בטיסת TWA שנחטפו בספטמבר השחור ב1970 ושוחררו שלמים בגופם." הדף היום מוקדש ע"י הרב יואל ושולמית כהן לע"נ הרבנית ברדי פרדמסקי.

Read More

קידושין י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 23, 2023 | ו׳ באלול תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י איילת הרמל לע"נ אביה, אברהם ישיעהו הרמל ז"ל בן פנחס יעקב ורגינה רבקה, שהאזכרה הראשונה להסתלקותו הפתאומית היתה בה' אלול. "לוחם אמיץ, איש יקר ואהוב שחסר לנו מאד."

Read More

קידושין יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 24, 2023 | ז׳ באלול תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מרילין כץ לכבוד רבקה קוניגסברג. הדף היום מוקדש ע"י בטסי פרנק.

Read More
גלול כלפי מעלה