Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

קנים

קינים כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 10, 2019 | י״א בתשרי תש״פ

קנים הם זוג עופות שמובאים לבית המקדש להקרבה כזוג – בקרבנות חובה, מביאים אחד לחטאת ואחד לעולה. האנשים/נשים שמביאים קינים הם: יולדת עניה, זב, זבה, נזיר שנטמא, מי שחייב קרבן עולה יורד שהוא עני (אבל לא ממש עני) ומצורע עני. בקרבנות נדבה, מביאים שניהם לעולה. הדינים להקרבת חטאת העוף שונים מהדינים לעולת העוף. המשנה דנה…

Read More

קינים כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 10, 2019 | י״א בתשרי תש״פ

דינים לגבי קנים סתומים (שעוד לא קבעו איזה מהם לעולה ואיזה מהם לחטאת) שפרח אחד מהם לתוך קן אחרים או קנים אחרים – מה עושים? מה אם פורח אחד מהם חזרה? מה אם יש קנים של הרבה נשים ופורחים עופות מאחד לשני? המשנה מזכירה עוד כמה דינים אחרים של תערובות. אפשר להביא תורים בני יונה…

Read More

קינים כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 11, 2019 | י״ב בתשרי תש״פ

הפרק הזה חוזרת למקרים של תערובות בפרקים הקודמים אבל דן במקרה שבמקום לעשות כפי שהציעו במשניות שלמדנו, הכהן החליט להקריב איך שהוא רצה. המשניות חוזרות לכל המקרים שדנו בהם כבר ומסבירה מה הדין אם הכהן הקריב כולם למעלה או כולם למטה או חציים למעלה וחצייו למטה? מה אם אשה נדרה להביא גם זוג עופות נוסף לנדר…

Read More
גלול כלפי מעלה