Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ראש השנה

ראש השנה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 11, 2021 | ה׳ במרחשוון תשפ״ב

מסכת ראש השנה מוקדשת באנונימיות לכבוד הרבנית מישל פרבר שמסורה ללימוד הדף היומי וממשיכה להשפיע על כל כך הרבה נשים וגברים מסביב לעולם. שבוע של לימוד מוקדש על ידי רביא ואוליבר מיטשל לכבוד בתם אלין מיטשל קופר על סיום לימודיה כיועצת הלכה. "אנו מאוד גאים בך ובהקדשת חייך לכלל ישראל. חזק חזק ונתחזק!" ישנם תאריכים…

Read More

ראש השנה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 12, 2021 | ו׳ במרחשוון תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י שמואליק ורונית שביט לכבוד הולדת נכדם בן לליאור ויוסי ויס "שהיום אי"ה יכנס בבריתו של אברהם אבינו. מזל טוב!" וע"י גלנדה זקס לכבוד רונה, שרנה ודיינה והחברותא שלה בסאן דיאגו.  כיצד יודעים שאהרן נפטר לפני שהחל משה את נאומו, וממנו הוכיחו שהספירה מיציאת מצרים החלה מהראשון בניסן ולא מהראשון בתשרי? כי…

Read More

ראש השנה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 13, 2021 | ז׳ במרחשוון תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י סמי גרוף לעילוי נשמת אביה, רב אבנר גרוף וע"י רחל אלכסנדר לוי לכבוד יום הולדת בתה, מרים סופי לוי.  הגמרא פתרה את הסתירה שהעלה רב יוסף בשתי קבוצות הפסוקים על דריוש (כי האחד התחיל את הספירה מניסן והשני מתשרי) בכך שאחד התרחש כאשר דריוש היה טוב ליהודים והשני לאחר שהוא הפך…

Read More

ראש השנה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 14, 2021 | ח׳ במרחשוון תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ג'ניפר לכבוד פאול קורוין, שבגללו היא לומדת את הדף היומי.  הגמרא ממשיכה בדיון בדברי הברייתא עם חמשת השיטות לאיסור בל תאחר. אלו שדורשים דין תשלומין שבעה ימים בשבועות מהיקש בין חג המצות לחג השבועות, מה עושים עם המילים "חג הסוכות" בפסוק? דורשים מחג המצות דין לינה גם בסוכות. אלו שדורשים מהפסוק…

Read More

ראש השנה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 15, 2021 | ט׳ במרחשוון תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י פני גרשמן לעילוי נשמת שיינדל סטמן סטיין. מדוע הברייתא הביאה פסוק כדי להציג את הרעיון שאם לא מביאים את הנדר בזמן שנקבע, האדם חטא, אולם הבהמה אינה נפסלת מהקרבה. האם זה לא נלמד ממקומות אחרים? זה מופיע הן על ידי בכור והן בן עזאי למד אותו מהפסוק בפיגול – שרק שם…

Read More

ראש השנה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 16, 2021 | י׳ במרחשוון תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לעילוי נשמת סבתה ריסל בת דינה ושמואל לב היום, י' בחשון. יש ברייתא שבה כתוב שהראשון בניסן הוא ראש השנה לחדשים (ממתי סופרים חודשי השנה), לעיבורין (עד מתי אפשר להחליט עבר שנה) ולתרומת שקלים (ממתי צריכים לקחת מכספי השנה החדשה ולא מהשנה הקודמת לקנות קרבנות ציבור). דעה נוספת…

Read More

ראש השנה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 17, 2021 | י״א במרחשוון תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י בט הייט, לעילוי נשמת דר. חיה גורסמטן. הדף היום מוקדש ע"י עדינה ומרק הבר לרפואת בנם יאיר אמיתי בן עדינה רחל שעובר ניתוח היום. ובאונונימיות לעילוי נשמת רחל אימנו, "רחל בת לבן". מה מקור הוויכוח בין רבי מאיר לרבי שמעון/רבי אלעזר בנוגע לראש השנה למעשר בהמה? ראשית הגמרא מציעה ששניהם דורשים…

Read More

ראש השנה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 18, 2021 | י״ב במרחשוון תשפ״ב

את המילים "יובל היא שנת החמשים שנה" (ויקרא כ"ה, י"א) נדרשות על ידי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא כדי ללמד שאולי היינו חושבים שנוסיף ימים נוספים לשנת היובל בסיום שנה באותו אופן שהוספנו עליו בהתחלה (בין ראש השנה ליום הכיפורים), אולם הפסוק בא לשלול אפשרות זו. החכמים דורשים פסוק זה בצורה אחרת…

Read More

ראש השנה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 19, 2021 | י״ג במרחשוון תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ירדנה היימן לכבוד בתה, פריאל היימן בורוסקי, על הגיוס שלה לצה"ל וע"י הדר סטון לכבוד בתה, הילה בת הדר ויחזקאל שעלתה לדרגת סגן משנה בצה"ל.  אם שותלים עץ או מבריכים או מרכיבים שלושים יום לפני ראש השנה, הוא ייחשב כשנתו השנייה בראשון בתשרי. עם זאת, הפירות עדיין נחשבים ערלה בשנה הרביעית…

Read More

ראש השנה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 20, 2021 | י״ד במרחשוון תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת ד"ר חיה גורסטמן, חיה בת עזריאל ונעמי ז"ל ע"י בעלה, ילדיה ונכדיה. מהם המקורות שמהן רבי אליעזר ורבי יהושע דרשו כל אחד מתאריכי האירועים שנדונו – בריאת העולם, תאריך הלידה והמוות של אברהם ויעקב ושל יצחק, תפילות שרה, רחל וחנה נענו, שחרורו של יוסף מהכלא, עבדות במצרים הסתיימה, יצאו ממצרים…

Read More
גלול כלפי מעלה