Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

שבת

שבת קנה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 8, 2020 | י״ח באב תש״פ

השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינלץ זצ"ל שנפטר היום, שפעל בכדי להנגיש לימוד גמרא לרבים. האם יש הבדל להלכה בין שימוש באילן על ידי שימוש בצדי האילן או בצידי צדדים? איך אפשר להאכיל בהמות בשבת? איזה בהמות וכמה אפשר לטרוח בשבילם? מהן הקריטיריונים שעל פיהם אפשר להתיר?

Read More

שבת קנו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 9, 2020 | י״ט באב תש״פ

השיעור היום מוקדש לזכר נשמת מאיר פנשטיין, מאיר יוסף בן אברהם ועטא ז"ל, חבר משפחה יקר שהלך לעולמו, שאהב מאוד ללמוד תורה. ועל ידי רחלי ויעקב לדבורה אשהיים לכבוד יום הולדתה. "מזל טוב אמא. אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. כל הכבוד לך על לימוד הדף היומי.  הגמרא ממשיכה לדון במחלוקת תנא קמא ור' יוסי בר' יהודה…

Read More

שבת קנז – סיום מסכת שבת

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 10, 2020 | כ׳ באב תש״פ

הסיום מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל. גדול בתורה, הנגיש לימוד גמרא לרבים והיה מחנך מוביל בדורינו. ולרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. ולרפואה שלמה של אלחנן דוד בן יצה רות וצפורה בת טשארנה. האם אפשר להפר או להשאיל נדרים בשבת? מה ההבדל בין השאלת נדרים להפרת נדרים? האם זה משנה אם…

Read More
גלול כלפי מעלה