Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תענית

תענית ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 14, 2021 | י׳ בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לזכר נשמת איטה רוזה מרמורק "האינטליגנציה, האופי החזק והעצמאות מהווים השראה מתמדת עד היום" וע"י ג'וליה ואריאל ליום הולדת של מיריאן פרנקסטון. "כל כך התרשמנו מהמחויבות שלך ללימוד תורה!" באיזה תאריך מתחילים להזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילה? השמנה מביאה שלוש דעות. הגמרא שואלת על כך שהמשנה מתחילה עם…

Read More

תענית ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 15, 2021 | י״א בכסלו תשפ״ב

מאיפה יש ללמוד ניסוך המים בסוכות מן התורה? או האם זה הכלל לא בתורה אלא הלכה למשה מסיני? במשנה בסוכה נאמר שאנו מחוייבים בניסוף המים כל שבעת הימים של סוכות. לאיזה דעה בברייתא בנושא הזכרת גשמים אז תואם? נראה שזה לא תואם אף שיטה. האם רבי יהושע שמצוטט על ידי רבי יהודה בברייתא (מתחילים רק…

Read More

תענית ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 16, 2021 | י״ב בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש לרפואת מרים בת מלכה. וגם ע"י מיצי גפן לזכר נשמת אביה ז'ק לוק שנפטר לפני שנה, שלושה חודשים לפני יום הולדתו ה100. "הוא היה ציוני והיה כל כך גאה שכל 4 ילדיו עלו לארץ, ו"השבט" שלו גדל במהלך חייו לכמעט 100 בני משפחה, על פני שלושה דורות. הוא היה אבא נדיב ואוהב,…

Read More

תענית ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 17, 2021 | י״ג בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אודרי מונדרו לזכר נשמת יחזקל בן אברהם ורחל. "אדם שמדגים "איזהו עשיר? השמח בחלקו" יחד עם האמונה השלמה שלו בזמנים טובים וקשים." וע"י רונה פינק לזכר נשמת אחיה ישראל צבי בן מלכה וחיים. המשנה מביאה מחלוקת בין ר' מאיר ור' יהודה עד אימתי שואלין את הגשמים – עד סוף פסח או…

Read More

תענית ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 18, 2021 | י״ד בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש על ידי שרה ודניאל ברלוביץ לכבוד הולדת נכדם בן לאילהו והדר. ולכבוד הולדת הבן לתמר תמרי וג'ייקוב ג'ונס שיכניסו היום לבריתו של אברהם אבינו.  מהו המקור למילים "יורה" "מלקוש"? האם בטוח שהם מילים חיוביים? מתי היורה ומלקוש? מתי אמור היורה להגיע? יש שלושה תאריכים אפשריים ושלוש שיטות לגבי תאריכים אלו. התאריך הראשון…

Read More

תענית ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 19, 2021 | ט״ו בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י מאיר ואהובה בלופסקי לזכר נשמת אביו יוסף מנחם בן ראובן ושושנה וע"י הרב לי ווקס לזכר נשמת מירנה מרים בת דויד וציפורה. "אישה בעלת כוח, אומץ, חוכמה ואהבה, מתגעגעים אליה כל יום. יהי זכרה ברוך." הגמרא מביאה כמה מאמרים על חשיבותה של יום גשמים – כיום של תחיית המתים, כיום שניתנה…

Read More

תענית ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 20, 2021 | ט״ז בכסלו תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י רחלי מנדלסון לזכר נשמת אמה שושנה שפיץ בת שרגא פייבל ורבקה. "הלימוד היה נשמת אפה עד רגעיה האחרונים, למדה גמרא בשנים שבהם נשים לא חשבו על לימוד גמרא וחינכה אותנו לאהבת תורה. יהי זכרה ברוך." לאחר הבאת פסוק מקהלת י:י לדרוש על גשמים שלא באים, מובא דרשה נוספת לפסוק הקושרו…

Read More

תענית ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 21, 2021 | י״ז בכסלו תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י פמלה קפלן לזכר נשמת אביה דויד אבא בן אהרון. הדף היום מוקדש לזכר נשמת אברהם בן ויקטוריה ז"ל וע"י בטסי וצבי מהלמן לזכר נשמת גיטל לאה בת משה דויד ז"ל. ולזכר נשמת סבי, יוסף בן משה הכהן ז"ל. יהי זכרם ברוך. רבי יוחנן מנהל דיון עם אחיינו, בנו של ריש לקיש,…

Read More

תענית י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 22, 2021 | י״ח בכסלו תשפ״ב

הלימוד שלנו היום מקודש לעילוי נשמת אליהו דוד קיי שנרצח אתמול בעיר העתיקה.  הגמרא מביאה מספר מימרות  על ייחודו של ארץ ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם. מובאת ברייתא לגבי מי הגשמים והיא מיוחסת לרבי יהושע כיוון שהיא מניחה שמי הגשמים מגיעים מהשמיים. רבי יהושע בן לוי אומר שהעולם מקבל את כל גשמיו מהמים של השיריים…

Read More

תענית יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 23, 2021 | י״ט בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י גייסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של דניאל נובצקי פרידמן! מזל טוב! המהלך בדרך צריך להמעיט באכילה או בגלל שלא טוב לבני מעיו או בגלל שלא יישאר לו מספיק אוכל. באיזה מקרים יהיה הבדל להלכה בין שתי הסיבות האלו? בשעת רעב, אסור לשמש מטתו אלא אם כן אין לזוג ילדים. אסור גם…

Read More
גלול כלפי מעלה