Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תענית

תענית יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 24, 2021 | כ׳ בכסלו תשפ״ב

מה זה אומר "תענית לשעות" ואיך מגביל רב חסדא את הדין של תענית שכזה? האם זה נחשב תענית אם לא צמים עד שיקעה? רב חסדא אמר שלא והגמרא מביאה כמה מקורות להקשות על דבריו. שמואל אומר שצריך לקבל תענית יחיד על עצמו לפני. מתי? שמואל אומר בתפילת מנחה ורב אומר מזמן מנחה (ומבינים ממנו שאפשר…

Read More

תענית יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 25, 2021 | כ״א בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ביל ושירה פטורניק לזכר נשמת רבקה ר'צ בת חיים. וע"י נעמה ליבנר לעילוי נשמת גלדיס לייבנר ז"ל. למדה תורה לשמה ולימדה באהבה ובמסירות. אהבה את הארץ, העם והתורה." וע"י טובה וצבי סינצקי לזכר נשמת דודה ברכה – גלוריה מהלר "אם היא הייתה פה היא הייתה מאושרת ממספר הנשים שלומדות דף יומי.…

Read More

תענית יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 26, 2021 | כ״ב בכסלו תשפ״ב

נפתרה השאלה נגד דעתו של רב יצחק לגבי יחיד שמתענה אומר תפילת 'עננו' בברכת 'שומע תפילה'. האם אנחנו פוסקים כרב יצחק? האם נשים בהריון ומניקות צמות בתעניות ציבור שנתקנו על גשמים? כשאומר במשנה שסדרת תעניות השלישית 'מתריעין' – האם זה אומר לתקוע בשופר או להתפלל 'עננו'? בתקופתו של רבי יהודה נשיאה לא ירדו גשמים גם…

Read More

תענית טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 28, 2021 | כ״ד בכסלו תשפ״ב

מדוע מוציאים את ארון הקודש (התיבה) לרחובות? הגמרא מביאה כמה תשובות. מדוע שמים אפר על ראשי המנהיגים ועל ראשי העם? אם אין זקן, מי נואם את הנאום כדי לעודד אנשים לחזור בתשובה? האם זקן מתכוון למישהו שהוא גם מלומד? הנאום כולל אזכור של אנשי נינוה שחזרו בתשובה. איך הם חזרו בתשובה? אם מישהו חוזר בתשובה…

Read More

תענית יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 29, 2021 | כ״ה בכסלו תשפ״ב

הדף השבוע מוקדש ע"י רבקה ומרטין הימל לכבוד חג חנוכה. הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארטור גולד לזכר נשמת אביה של קרול, לוי רובינסון, יהודה ליב בן משה. "היום, ביום הראשון של חנוכה זה 22 שנה מאז שהוא נפטר. הוא היה מסור למשפחתו ולבית כנסת. אנחנו אוהבים ומתגעגים עליו." הלשון בחלק מהברכות הנוספות בתעניות…

Read More

תענית יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 30, 2021 | כ״ו בכסלו תשפ״ב

מספר עניינים לגבי הימים הנזכרים במגילת תענית בחודש ניסן טעונים בירור. מדוע יש חפיפה של ימים? לגבי הוויכוח במשנה האם הימים שלפני או אחרי הם גם ימים שאי אפשר לצום בהם, כפי אנחנו פוסקים? מובאות דעות שונות. רבי יוחנן מצוטט כפוסק בסוגיה זו כמו רבי יוסי. אולם נראה שהדבר סותר משנה סתם (שמופיע בלי שם…

Read More

תענית יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 1, 2021 | כ״ז בכסלו תשפ״ב

אם פוקדת עיר אסון או לא יורד גשם בעיר מסויים, האם גם העיר הסמוכה צריכה לצום ולתקוע בשופר? במה זה תלוי? מתי נחשב דבר לדבר (מגפה) שבגללה צריך צום – כמה מתים בכמה ימים? על אילו סוגי פורענות יכולה הקהילה לזעוק בתפילה גם בשבת? אפשר להתפלל על כל מיני דברים חוץ מיותר מדי גשמים כפי…

Read More

תענית כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 2, 2021 | כ״ח בכסלו תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים לזכר נשמת שרה יהודית בת שרה אמנו לרגל השלושים. "את מעוררת השראה עם המחויבות שלך. בחרת בעם היהודי כעם שלך, בעברית כשפתך, ובארץ ישראל וירושלים כביתך, למדת באינטנסיביות לאורך הדרך והתפעלת מהזכות. נגעת בחיים של כל כך הרבה סביבך. את תחיה בליבינו ובזיכרונותינו. יהי זכרה ברוך". נדימון בן גוריון…

Read More

תענית כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 3, 2021 | כ״ט בכסלו תשפ״ב

רבי יוחנן ואילפא התמודדו בשאלה האם לעזוב את בית המדרש בכדי להתפרנס. אילפא בחר לעזוב את בית המדרש ולעבוד. גם ר' יוחנן חשב לעשות ככה יחד איתו, אך לאחר ששמע שיחה בין מלאכים, החליט להישאר בבית המדרש. כשאילפא חזר לבית המדרש, רבי יוחנן כבר היה ראש הישיבה ואילפא תהה האם קיבל החלטה נכונה. הוא החליט…

Read More

תענית כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 4, 2021 | ל׳ בכסלו תשפ״ב

  אביי מקנא באבא אומנה ושולח שליחים לבדוק אותו ולראות אם הוא באמת אדם טוב כמו שהוא נראה. רבא קינא באביי בגלל שאביי קיבל שלום מישיבה של מעלה פעם בשבוע ורבא רק פעם בשנה. רבי ברוקה פוגש את אליהו בשוק ומבקש ממנו להצביע על אנשים שהולכים לזכות לחיים בעולם הבא. אליהו מצביע על אנשים שלא…

Read More
גלול כלפי מעלה