Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תענית

תענית כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 5, 2021 | א׳ בטבת תשפ״ב

הדף החודש מוקדש ע”י קבוצת הדרן במיניאפוליס לעילוי נשמת אביה של שירה קרבס. “אבא של שירה, גרשון פיניה בן יצחק לב הכוהן ז”ל אהב ללמוד תורה ואת המשפחה שלו יותר מהכל. הוא גידל שלוש בנות ובן שמסורים ללימוד תודה. המורשת שלו ממשיכה להתקיים לא רק דרך משפחתו, אלא גם דרך קבוצת הדרן שלנו במיניאפוליס. הוא…

Read More

תענית כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 6, 2021 | ב׳ בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י ארל נורמן לאשתו תמרה נורמן. וע”י גבריאל ודניאל אלטמן לכבוד יום הולדת ה85 של הרבט אלטמן. מספרים על רבי יוסי מוקרת – רבי יוסי בן רבי אבין היה תלמידו אך עזב אותו ללמוד אצל רב אשי כיוון שהוא נבהל ממנו מאחר שלא הראה רחמנות כלפי ילדיו. יום אחד כשר’ יוסי מיוקרת…

Read More

תענית כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 7, 2021 | ג׳ בטבת תשפ״ב

רבי חנינא בן דוסא היה כל כך עני עד שאשתו העמידה פנים שיש להם אוכל. מובא סיפור כדי להדגיש זאת. יום אחד היא דחפה את רבי חנינא להתפלל כדי לשים קץ לעוני שלהם, אבל כשתפילותיהם נענות והם מקבלים מתנה של זהב, הם מבינים שיש מחיר כבד לשלם והם מבקשים מהקב”ה לקחת אותה בחזרה. יש כמה…

Read More

תענית כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 8, 2021 | ד׳ בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י ג’רי גולדסיין גדליה לזכר נשמת אמה, ציפי הינדה בת אברהם ודבורה דרזה לרגל השלושים. והדף גם מוקדש ע”י דוד ויעל אייכין לכבוד יום הולדת ראשון לבתם. “מזל טוב לבתנו הנהדרת מעיין רחל ביום הולדתך הראשון.” אם יורד גשם ביום של התענית לפני חצות ולא משלימים את הצום, האם יש לקרוא הלל…

Read More

תענית כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 9, 2021 | ה׳ בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י ג’ודי פלבר לזכר נשמת יובל מור-יוסף ויוסי כהן שנהרגו בפיגוע בגבעת אסף ולרפואה שלמה של בנה נתנאל אילן בן שיינה ציפורה שנפצע קשה בפיגוע. הדף גם מוקדש ע”י פתי אבנס לזכר נשמת אמה גלוריה ויסמן “אמא שלי אהבה את זה שאני לומדת את הדף היומי. היא היתה גאה להיות יהודיה וחגגה…

Read More

תענית כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 10, 2021 | ו׳ בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י שרון רענן לזכר נשמת מנחם יצחק בן שאול וסוזן בת רחל. וע”י קרן קוסווטקי לזכר נשמת אסתר משה בת אהרן “היא מאוד אהבה ללמוד והייתה רוצה להיות חלק מקהילת הדרן!” באילו תפילות של המעמדות היו קוראים בתורה מתוך ספר תורה ובאילו יקראו בעל פה כדרך שקוראים קריאת שמע. זה תלוי איך…

Read More

תענית כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 11, 2021 | ז׳ בטבת תשפ״ב

  מניין לנו שחמשת האירועים המוזכרים במשנה שהתרחשו בט’ באב, היו בתאריך זה? הרומאים גזרו להרוג את רבן גמליאל אך שר רומאי הציל אותו בתמורה להבטחה של רבן גמליאל שיובטח לו מקום בעולם הבא. מסופר על פרחי כהונה שהתאבדו במהלך חורבן בית המקדש. כשאב נכנס, אנחנו ממעטים בשמחה, אבל כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. המזל נמצא…

Read More

תענית ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 12, 2021 | ח׳ בטבת תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע”י קבוצת הדרן לונג איילנד לרפואת חוה נעמי בת דבה חנה. הדף היום מוקדש ע”י משה ואביבה שוורץ לכבוד בת דודתם, אמליה גרבר: “מזל טוב על הסיום הראשון שלך במסת נזיקין לכבוד בת המצווה שלך” ולכבוד בת דודתם אילנה קורשן: “שתלמד אותנו היום בסיום מסכת תענית (באנגלית).” לא אוכלים שני תבשילים בערב…

Read More

תענית לא – סיום מסכת תענית

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 13, 2021 | ט׳ בטבת תשפ״ב

סיום מסכת תענית מוקדש ע”י שרה אבריק לזכר נשמת לאה ונתן אבריק ורוחל וולטר מארק. וסיום מסכת תענית מוקדש ע”י רלה פלדמן ומשפחה “לכבוד כל מי שלומד דף יומי והמורות המסורות שמאפשרות את זה! תודה לרבנית מישל פרבר על השראתך היום ולאילנה קורשן על השיעור בסיום באנגלית!” טקסט לאמירת ההדרן שני נימוקים נוספים מובאים באשר…

Read More
גלול כלפי מעלה