Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

עוד על הדף

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

גפת בדף היומי

מתנה על מה שכתוב בתורה בנזיר – גפת 122

דיני התנאים הם נוקשים: צריך שכל תנאי יהיה תנאי כפול,...
במחשבה שניה icon

נזיר זו מעלה או חטא? דיון ראשון – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף...
ayelet he nazir

הקדמה למסכת נזיר

https://youtu.be/kEdcz-SziGI להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/Introduction_to_Nazir_Hebrew.mp3  
nedarim עם ד״ר קרן קירשנבום

האמנם ״דינא דמלכותא דינא״?

מתוך סיום מסכת נדרים של הדרן https://youtu.be/lvCdF_JrGV0
nedarim סיום

סיום מסכת נדרים

סיום מסכת נדרים מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעלוי נשמת סבה, יהושוע...
גפת בדף היומי

השמים ביני ובינך – גפת 121

"השמיים ביני לבינך" טוענת אישה בב"ד. מה פשר טענה זו?...
במחשבה שניה icon

הזהרו בבני עניים – במחשבה שניה

מה מיוחד בתורה היוצאת מבני העניים דוקא? במחשבה שניה היא...
גפת בדף היומי

על מה חרבה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה – גפת 120

הגמרא אומרת שהארץ נחרבה בגלל שלא ברכו בתורה תחילה. מה...
גפת בדף היומי

קיום מצוות על ידי שליח – גפת 119

https://youtu.be/Sfudj8SBjS4  
במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה - הפרת נדריה של אישה? על...
גפת בדף היומי

נדר שנידר בפני אדם אחר: כיצד מפירים? – גפת 118

אם היה קהל לנדר שלי האם חייבים את נוכחותו כדי...
במחשבה שניה icon

ארבעה חשובין כמת – במחשבה שניה

ארבעה חשובין כמת - מהם המצבים אנושיים בהם תחושת החסר...
גלול כלפי מעלה