Skip to content

עוד על הדף

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

גמר חתימה טובה

האם יש שמחה ביום הכיפורים? – גפת 30

בדף מו ראינו השוואה בין הלכה בדברי המיקל בעירוב להלכה...
דף משלהן- 34

היוצאים להציל – דף משלהן 34

הילד שבר את הרגל ונסע למיון בשבת? מותר לחזור? היוצאים...
גפת בדף היומי

ברירה: על בחירה והשגחה – גפת 29

https://youtu.be/6tyuL3NmPG0   בעזרת ה' בעירובין לו ולז אנו נפגשים בסוגיה...
דף משלהן ראש השנה

ראש השנה – דף משלהן 33

בדיוק בזמן להתכוננות לראש השנה, החג נותן הופעת אורח במסכת...
Facebook ads posts (1)

כל ישראל ערבים זה לזה: מתי זה נכון? – גפ"ת 28

"כל ישראל ערבים זה לזה" - מה יוצר את הערבות...
תניה רגב

'מצות לאו ליהנות ניתנו'-האמנם?

לפני הרבה שנים אמרה לי תלמידה: "אנחנו לא הדור של...
דף משלהן- thumbnail (10)

חירש בהלכה – דף משלהן 32

איזהו חירש? חירש-שוטה-וקטן, הגדרות מורכבות במאה ה21... (ומה הקשר לעירובין??)...
תניה רגב

עירובין כ"ז: אין למדין מן הכללות? – בין הקבוע למשתנה

  המימרא של רבי יוחנן "אין למידין מן הכללות ואפילו...
גפת בדף היומי

רשות הרבים: בעולם הזה? גפת 27

רשות הרבים היא האסורה בטלטול מדאורייתא. רבי יוחנן מעלה אפשרות...
דף משלהן- thumbnail (8)

נטילת ידיים – דף משלהן 31

רבי עקיבא ונטילת ידיים? שירה וחמוטל צוללות עם נטלה ביד...
גפת בדף היומי

גפ"ת 26 :מה קורה כאשר לא נכנסים לבית הכנסת?

מה הבעיה להתפלל אחורי בית הכנסת? מה זה בכלל אחוריים...
תניה רגב

עירובין י"ח: "לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך"

האיסור ללכת אחרי אישה הוא הזדמנות מצוינת לבדוק כיצד משתנה...
Scroll To Top