Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

עוד על הדף

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

טוב שכן קרוב מאח רחוק - גפת 36

ט֥וֹב שָׁכֵ֥ן קָ֝ר֗וֹב מֵאָ֥ח רָחֽוֹק – גפ"ת 36

בעזרת ה' האם יש הבדל בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי?...
דף משלהן- 40

קמפינג בשבת – דף משלהן 40

איך עושים קמפינג בשבת? ומה לגבי אוהל בסלון (לקטנים או...
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

חז"ל דורשים מהלומד לקחת אחריות על אורחותיו

כשם שהגמרא מצפה מאדם שלא ייקח על עצמו נדר נזירות...
הלכות עסקים

גפ"ת 35: מאיפה לומדים הלכות עסקים: מהמציאות או מהפסוקים?

בעזרת ה' השבוע הסוגיה מגלגלת אותנו מתוך דיני עירובין להלכות...
דף משלהן- 39 הפרשת חלה

הפרשת חלה – דף משלהן 39

הפרשת חלה בלייב! מה הכמות הנצרכת להפרשת חלה? איך זה...
גפת בדף היומי

הלכה, מנהגים והאמת בפרטים הקטנים – גפ"ת 34

לפעמים נדמה לנו שפסיקת הלכה היא דבר פשוט שדורש לימוד...
תניה רגב

מדין עירוב לנשים האומרות קדיש בבית הכנסת: עירובין ע"ב.

מה הקשר בין חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד, וההיתר (או...
דף משלהן 38

כוח דהיתרא עדיף – דף משלהן 38

"גם סבתא שלי ידעה להגיד לא!" מה יותר קל בהלכה?...
gefet 33 facebook

הלכה: מערכת משפטית או תודעתית? – גפ"ת 33

בעזרת ה' האם היחס שלנו אל ההלכה צריך להיות כאל...
תניה רגב

האם ניתן לעבוד את ה' מתוך שכרות? – לגזור ולשמור עד לחג הפורים…‏

בדפים ס"ד-ס"ה במסכת עירובין מופיע רצף מימרות המתייחסות לתפילה בעת...
דף משלהן 37

כוונה בתפילה – דף משלהן 37

אחרי חודש של תפילות לבד/על המדרכה/במרפסת, חמוטל ושירה יצאו לבדוק:...
גפת בדף היומי

עד אחד בתחום שבת – גפ"ת 32

בעזרת ה' ידוע ומפורסם שעדות בדיני תורה היא בשנים ולא...
גלול כלפי מעלה