אל תחרש על רע(ית)ך רעה (סיום מסכת גיטין)

גט כמקרה בוחן לאתיקה יהודית דף מקורות: סיום מסכת גיטין לצפייה בסיום המלא: סיום מסכת גיטין