על עבדות, נזירות, ויציאת מצרים (גפ"ת: סיום מסכת נזיר)

מה הקשר בין נזיר לפסח? גפ"ת מיוחדת מתוך סיום מסכת נזיר לכבוד פסח דף נלווה *מצטערות על קטעיות קטנות לקראת סוף השיעור. הייתה בעיה בחיבור