Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

עקירת דבר מן התורה – גפ"ת 101

איך יכול להיות שעד אחד שמעיד שמת בעלה נאמן להתיר אשת איש להנשא? שאלה זו העסיקה את גדולי הראשונים ולתוספות יש תשובה מפתיעה.לכבוד מתן תורה בואו להתכונן לדף צ שתבלמדו בעזרת ה' ביום  א בחג מתן תורה. ותכירו את התוספות המפורסם בדף פח ע"א שיחשוף פנים חדשות בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה וביחסים בניהן

Rabbanit Yael Shimoni

הרבנית יעל שמעוני היא סגנית ראש ישיבת דרישה ורמי"ת. היא מנהלת מיזם "משיבת נפש – נשות תורה עונות כהלכה" מענה הלכתי רוחני באינטרנט של רבניות בית הלל. אומנית פלסטית – חברת קבוצת האומנות "סטודיו משלך", ומציגה בתערוכות ברחבי הארץ. למדה שלוש שנים במכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום, שש שנים בבית המדרש במגדל עוז ושנתיים במכון התלמודי הגבוה 'מת"ן'. בעלת תואר BFA באומנות מהאקדמיה "בצלאל', BED בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל במכללת הרצוג ולקראת סיום תואר שני בהוראת מחשבת ישראל במכללת הרצוג. מתגוררת באלון שבות, נשואה לשמואל ואם לארבעה ילדים.
גלול כלפי מעלה