Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מתנה על מה שכתוב בתורה בנזיר – גפת 122

דיני התנאים הם נוקשים: צריך שכל תנאי יהיה תנאי כפול, אפשר להתנות רק בתחומים שאפשר לעשות שליח. נזירות לא עומדת בתנאים הללו כך שכל הסוגיה שלנו הוותה מקור לדיונים סוערים בראשונים. הצטרפו אלינו לטעימה מדיונים אלו

 

Rabbanit Yael Shimoni

הרבנית יעל שמעוני היא סגנית ראש ישיבת דרישה ורמי"ת. היא מנהלת מיזם "משיבת נפש – נשות תורה עונות כהלכה" מענה הלכתי רוחני באינטרנט של רבניות בית הלל. אומנית פלסטית – חברת קבוצת האומנות "סטודיו משלך", ומציגה בתערוכות ברחבי הארץ. למדה שלוש שנים במכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום, שש שנים בבית המדרש במגדל עוז ושנתיים במכון התלמודי הגבוה 'מת"ן'. בעלת תואר BFA באומנות מהאקדמיה "בצלאל', BED בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל במכללת הרצוג ולקראת סיום תואר שני בהוראת מחשבת ישראל במכללת הרצוג. מתגוררת באלון שבות, נשואה לשמואל ואם לארבעה ילדים.
גלול כלפי מעלה