Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כ״ז באייר תשפ״ב | 28.05.22 | הדף היומי: יבמות פב - שבת כ"ז באייר

לסמוך גאולה לגאולה

 מתוך סיום מסכת מגילה של הדרן

הרבנית אסתי רוזנברג

הרבנית אסתי רוזנברג היא מקימת בית המדרש הגבוה לנשים במגדל עז והעומדת בראשו, בתו של הרב אהרן ליכטנשטיין ושל טובה ליכטנשטיין ונכדתו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק.
גלול כלפי מעלה