Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מה בין שמיטה, ייבום ועקידת יצחק עם הרבנית יפית קליימר

להורדת הדף מקורות

Rabbanit Yafit Clymer

הרבנית יפית קליימר היא מרצה ותיקה בבתי המדרש של מתן, אמונה, webyeshiva ועוד. היא מנחת קבוצות במסגרות שונות, חברת הועד המנהל של ארגון 'בית הלל' ומשיבה במיזם "משיבת נפש'.
גלול כלפי מעלה