חוסן זה סדר נשים (סיום מסכת קידושין)

עם רחלי שפרכר פרנקל