Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סיום מסכת גיטין

*"אל תחרש על רע(ית)ך רעה.." – גט כמקרה בוחן לאתיקה יהודית עם הרבנית יפית קליימר

*תובנות ממסכת גיטין עם פנינה ליפסקר

 

מתוך הסיום:

אל תחרש על רע(ית)ך רעה (סיום מסכת גיטין)

תובנות ממסכת גיטין עם פנינה ליפסקר

 

Hadran Info

גלול כלפי מעלה