Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

גדרי פיקוח נפש: בין חולה ליולדת – סוגיות נבחרות (טבת שיעור א)

ברוכה הבאה לסדרת טבת עם הרבנית זיוית ברלינר, ראש מדרשת רוני, מדרשה בצהלי!

הקדמה:

פתחי את הקובץ (גדרי פיקוח נפש בחולה וביולדת הנחייה ללימוד בחברותא) והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב:

דף התשובות

יישר כח! סמני את השיעור כ"הושלם" בכפתור מטה.

הרבנית זיוית ברלינר

הרבנית זיוית ברלינר, ראש מדרשת רוני, מדרשה בצהלי
גלול כלפי מעלה