Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כ״ז באייר תשפ״ב | 28.05.22 | הדף היומי: יבמות פב - שבת כ"ז באייר

האם מישהי אחרת יכולה להיות אני? – שבט שיעור 1

ברוכה הבאה לסדרת שבט:
האם מישהי אחרת יכולה להיות אני?
דיני שליחות: בין למדנות למהות
עם הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס), ראש ישיבת דרישה

זהו שיעור ראשון מתוך שלושה

חומרי השיעור:

הקדמה:

פתחי את הקובץ (שליחות מנלן – הנחייה ללימוד בחברותא (1)) והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב:

שיעור:

נפגש בשיעור הבא!

Maggie Sandler

גלול כלפי מעלה