Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ד"ר איילת הופמן ליבזון

ד"ר איילת הופמן ליבזון היא חוקרת תלמוד והלכה. מרצה בכירה בבית הספר למשפטים במרכז בינתחומי הרצליה, ובעבר שימשה כמרצה אורחת אוניברסיטאות הרווארד ופן. בוגרת האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ניו יורק, וכן בוגרת המכון התלמודי העיוני במת"ן והתוכנית ללימודי הלכה בבית מורשה. ספרה הראשון הוא Law and Self-Knowledge in the Talmud.

פוסטים אחרונים

הקדמה למסכת בבא מציעא

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / פברואר 28, 2024 | י״ט באדר א׳ תשפ״ד

הקדמה למסכת בבא מציעא עם ד"ר איילת הופמן ליבזון להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaMetziaHeb.mp3 לצפייה:  

קרא עוד

הקדמה למסכת בבא קמא

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / נובמבר 1, 2023 | י״ז במרחשוון תשפ״ד

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

קרא עוד

הקדמה למסכת קידושין

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / אוגוסט 13, 2023 | כ״ו באב תשפ״ג

להאזנה להקדמה למסכת קידושין: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroMasechetKiddushinHeb.mp3  

קרא עוד

הקדמה למסכת גיטין

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / מאי 16, 2023 | כ״ה באייר תשפ״ג

להאזנה להקדמה למסכת גיטין: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroGittinHeb.mp3    

קרא עוד

הקדמה למסכת סוטה

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / אפריל 2, 2023 | י״א בניסן תשפ״ג

להאזנה להקדמה למסכת סוטה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroductionSotahHeb.mp3

קרא עוד

הקדמה למסכת נזיר

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / ינואר 31, 2023 | ט׳ בשבט תשפ״ג

להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/Introduction_to_Nazir_Hebrew.mp3  

קרא עוד

הקדמה למסכת נדרים

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / אוקטובר 30, 2022 | ה׳ במרחשוון תשפ״ג

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

קרא עוד

הקדמה למסכת כתובות

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / יולי 7, 2022 | ח׳ בתמוז תשפ״ב
קרא עוד

הקדמה למסכת יבמות

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / מרץ 8, 2022 | ה׳ באדר ב׳ תשפ״ב

השיעור מוקדש ע"י ולרי אדלר לכבוד האחיינית, ד"ר איילת הופמן ליבזון.  "בדומה לכל מי שכבר למדו את ההקדמות הקודמות של איילת, אני מצפה לשמוע את…

קרא עוד

הקדמה למסכת חגיגה

מאת ד"ר איילת הופמן ליבזון / פברואר 11, 2022 | י׳ באדר א׳ תשפ״ב

 

קרא עוד
גלול כלפי מעלה