Skip to content

Maggie

פוסטים אחרונים

גפת בדף היומי

ברירה: על בחירה והשגחה – גפת 29

מאת Maggie / ספטמבר 15, 2020 | כ״ו באלול תש״פ

  בעזרת ה' בעירובין לו ולז אנו נפגשים בסוגיה חשובה שמופיעה במקומות רבים בש"ס: סוגיה ברירה. דרך דברי התוספות נתגלגל לסוגיה נוספת ונכיר חילוק חשוב…

קרא עוד
גפת בדף היומי

רשות הרבים: בעולם הזה? גפת 27

מאת Maggie / אוגוסט 31, 2020 | י״א באלול תש״פ

רשות הרבים היא האסורה בטלטול מדאורייתא. רבי יוחנן מעלה אפשרות שכלל אין רשות רבים בארץ ישראל ואולי אפילו בעולם כולו! מהיכן הגיעה האפשרות הזו? הצטרפו…

קרא עוד
Scroll To Top