Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הרבנית מישל כהן פרבר

מישל פרבר, מייסדת 'הדרן-קול נשי בשיח התלמודי' ומלמדת הפודקאסט 'דף יומי לנשים'. היא הובילה את סיום הש"ס העולמי לנשים הראשון שהתקיים בינואר 2020.
מישל בעלת תואר ראשון בתלמוד ותנ"ך מאוניברסיטת בר אילן ובוגרת תוכנית מתמידות במדרשת לינדנבאום. היא לימדה תלמוד והלכה בפלך, מתן ומדרשת לינדנבאום. יחד עם בעלה, היא הקימה ועומדת בראש קהילת נתיבות ברעננה. נשואה לשאול, אמא לחמישה ילדים, וגרה ברעננה.

פוסטים אחרונים

בבא מציעא סז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 5, 2024 | כ״ז בניסן תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י קרוליין בן-ארי לע"נ אביה, ישראל בן מאיר ושרה. רב נחמן סבר שמחילה בטעות במכר נחשב כמחילה. רבא הקשה עליו מדין אונאה,…

קרא עוד

בבא מציעא סו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 4, 2024 | כ״ו בניסן תשפ״ד

במקרים שבהם מישהו נוקט בהתחייבות מוגזמת במהלך או לאחר עסקה, האם התחייבות זו תקפה? האם מניחים כי האדם מעולם לא התכוון באמת להתחייב וכי הוא…

קרא עוד

בבא מציעא סה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 3, 2024 | כ״ה בניסן תשפ״ד

אם מלווה גובה ריבית, על פי רבי אלעזר, בית הדין יכול לכפות על הלווה להחזיר את הכסף. מובאים מקרים שונים שבהם הריבית שנגבתה הייתה שונה…

קרא עוד

בבא מציעא סד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 2, 2024 | כ״ד בניסן תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן מלונג איילנד לכבוד הולדת נכדים תאומים לסינדי דולגין. הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בזום לכבוד עדינה ואריק חגג'…

קרא עוד

בבא מציעא סג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 1, 2024 | כ״ג בניסן תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג איילנד לע"נ ג'ון ברמן, אמה של חברתינו, מרכי ברמן פארל. לאחר שתי נסיונות לא מוצלחים להבין את המקרה…

קרא עוד

בבא מציעא סב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 30, 2024 | כ״ב בניסן תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י יחיאל ברקוויץ לע"נ אמו, שרה ברקוביץ. רבי יוחנן ורבי אלעזר חלקו על השאלה האם לבית הדין יש סמכות לכפות החזרת תשלומי…

קרא עוד

בבא מציעא סא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 29, 2024 | כ״א בניסן תשפ״ד

מאיפה בתורה נלמד שגם הלווה והמלווה אסורים ללוות/להלוות בריבית? מדוע היה צריך שהתורה תפרט מצוות לא תעשה נפרדות לריבית, גזילה ואונאה – מדוע לא יכולנו…

קרא עוד

בבא מציעא ס

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 28, 2024 | כ׳ בניסן תשפ״ד

מה מותר בהפעלת פרקטיקה עסקית הוגנת – האם ניתן לערבב תוצרת משדות שונים, לדלל יין ביין לפני המכירה, וכו'? מהם הגורמים הרלוונטיים בקביעה מה מותר/אסור?…

קרא עוד

בבא מציעא נט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 27, 2024 | י״ט בניסן תשפ״ד

לבייש אדם אחר ברבים נחשב לעבירה חמורה. יש מדגישים את האיסור על אונאה בדיבור בבת הזוג, ומציינים שדאגה למזון (יציבות כלכלית) בבית היא רצויה כדי…

קרא עוד

בבא מציעא נח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 26, 2024 | י״ח בניסן תשפ״ד

המשנה קובעת שבמקרים של הקדש, שומר חנם פטור מלהישבע, בעוד ששומר שכר פטור מאחריות במקרים של גניבה ואבידה. אך יש מקורות תנאיים שנראה כי סותרים…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה