Skip to content

י״ד בתשרי תשפ״ב | 20.09.21 | הדף היומי: ביצה כא - חג ראשון של סוכות, ט"ו בתשרי

אורלי גולדקלנג

אורלי גולדקלנג היא סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר
www.makorrishon.co.il

צילום: ברוך גרינברג

פוסטים אחרונים

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

פסח, מצה ומרור: המרכיבים החיוניים לעם ישראל

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 19, 2021 | ו׳ בניסן תשפ״א

הבחירה בנו כעם סגולה, לחם העוני שמסמל את ראשיתה של החירות והמרורים שבנו את עמוד השדרה שלנו פסחים דף קכ ע"א אמר רבא: "מצה בזמן…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

האחריות שלא להיות קורבן לבריונות מונחת גם לפתחנו

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 12, 2021 | כ״ח באדר תשפ״א

פסחים דף קיב ע"ב כחלק מסדרה של עצות והכוונות, מביאה המסכת שלנו ברייתא בשם רב אושעיא: "מרחיקין (מתרחקים) משור תם חמישים אמה. משור מועד –…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסר של חז"ל: אין מקום למחזר קדושה, וגם לא חוויות

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 5, 2021 | כ״א באדר תשפ״א

בליבו של דיון על שימוש חוזר בכוס קידוש או הבדלה, מלמדת אותנו הגמרא להתחשב בכבודן של מצוות, ושל בני אדם פסחים דף קה ע"ב –…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מדוע גערו חז"ל במי שמגלים לכאורה אחריות

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 25, 2021 | י״ג באדר תשפ״א

ביקורת של הגמרא על "דברנים" שמנסים להבטיח קיום מצוות קרבן פסח, מזכירה לנו שלצד כוונות טובות צריכים גם תוכנית פעולה הגיונית פסחים דף צח ע"ב…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

לאדם יש חופש בחירה, אבל לא חופש מאחריות

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 12, 2021 | ל׳ בשבט תשפ״א

מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש על החלקים שנאכלים בקורבן פסח מלמדת לקח חשוב על טבע האדם ומשמעותה של בחירה פסחים דף פד ע"א המשנה…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

ללמוד מדעות שונות, בלי לבטל אף אחת מהן

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 5, 2021 | כ״ג בשבט תשפ״א

בבואה ליישב סתירה לכאורה בדבריו של רבי יוסי שהתייחס למחלוקת מורכבת, הגמרא מזכירה לנו שעמדות לא צריכות לבוא מ"פוזיציה" פסחים דף עז ע"ב-עח ע"א סוגיה…

קרא עוד

האם שמחה נובעת מאירוע או מהחגיגות שסביבו?

מאת אורלי גולדקלנג / ינואר 29, 2021 | ט״ז בשבט תשפ״א

מתוך סוגיה תלמודית על שמחה וקורבנות עולה מחלוקת מרתקת שאת הסינתזה בה אפשר למצוא בחגי ישראל פסחים דף ע ע"ב – עא ע"א במהלך דיון…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

בין ניסי למעשי: כיצד ננעלו דלתות העזרה

מאת אורלי גולדקלנג / ינואר 24, 2021 | י״א בשבט תשפ״א

מחלוקת בין אביי לרבא על אופן ביצוע חלק מטקס קורבן פסח מעלה את המתיחות המובנית בין אמונה פסיבית לאחריות אקטיבית ביהדות פסחים דף סד ע"ב…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מדוע חז"ל העבירו ביקורת על אנשי יריחו שסייעו לעניים

מאת אורלי גולדקלנג / ינואר 15, 2021 | ב׳ בשבט תשפ״א

מנהג מקומי שסיפק פירות לנזקקים בשבת מזכיר לנו שמצוות שבין אדם לחברו הן לא הכול פסחים דף נו ע"א בעקבות משנה בדף נה שמחלקת בין…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

ביום ההוא: הייחוד והמסר בשמותיו של הקב"ה

מאת אורלי גולדקלנג / ינואר 8, 2021 | כ״ד בטבת תשפ״א

וכי היום השם אינו אחד ושמו אחד? שואלת הגמרא על הפסוק בזכריה, ויוצאת למסע בעקבות כינוייו של הבורא שמבהיר הבדל בין העולם הזה לעולם הבא…

קרא עוד
Scroll To Top