Skip to content

י״ד בתשרי תשפ״ב | 20.09.21 | הדף היומי: ביצה כא - חג ראשון של סוכות, ט"ו בתשרי

אורלי גולדקלנג

אורלי גולדקלנג היא סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר
www.makorrishon.co.il

צילום: ברוך גרינברג

פוסטים אחרונים

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

צדיקים כבני אדם: מדוע מצות עשויות מחומר שעלול להחמיץ

מאת אורלי גולדקלנג / דצמבר 25, 2020 | י׳ בטבת תשפ״א

לכאורה הכי פשוט היה להכין מצות מקמח תפוחי אדמה או קמח שקדים ולהתרחק מהעבירה לחלוטין, אולם התורה קובעת את ההפך הגמור פסחים דף לה ע"א…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מי עומד במרכז ההענשה – הפוגע או הנפגע?

מאת אורלי גולדקלנג / דצמבר 20, 2020 | ה׳ בטבת תשפ״א

דעה משונה-לכאורה בדיון באדם שאכל חמץ שהיה הקדש במהלך הפסח, מובילה אותנו לשאלה עקרונית: מה תפקידו האמיתי של העונש פסחים דף כט ע"א הגמרא בדף…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מעט מן החושך: הרוע כתמרור אזהרה לעולם שכולו טוב

מאת אורלי גולדקלנג / דצמבר 13, 2020 | כ״ז בכסלו תשפ״א

מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל על ביעור חמץ גם מלמדת אותנו לקח בסיסי על טוב ורע פסחים דף כא ע"א הפרק השני במסכת פסחים…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסר של חז"ל: גם באבדון יש דרגות שונות

מאת אורלי גולדקלנג / דצמבר 3, 2020 | י״ז בכסלו תשפ״א

מתוך סוגיה מסובכת במיוחד במסכת פסחים, אנחנו יכולים ללמוד לקח רוחני חשוב: להעריך נקודות אור וטוהר קטנות פסחים דף טו ע"א מימרה קצרה של רבי…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

הנר והאבוקה: בין אור מרצד לכוח שקט

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 29, 2020 | י״ג בכסלו תשפ״א

מחלוקת בנוגע לשימוש בנר בבדיקת חמץ חושפת אותנו לשתי תפיסות תלמודיות של אש, ולמאפיינים הייחודיים שיש לכל אחת מהן פסחים דף ז ע"ב – ח…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מה הופך את הכוהן לכוהן – חובותיו או זכויותיו?

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 20, 2020 | ד׳ בכסלו תשפ״א

מאחורי מחלוקת תלמודית אודות תפקידם של כוהנים באחזקת המקדש, מסתתר ויכוח על מה מגדיר את זהותו של האדם עירובין דף קה ע"א שלהי מסכת עירובין…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כיצד סביבתנו החברתית משפיעה על ההחלטות שלנו?

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 15, 2020 | כ״ח במרחשון תשפ״א

מחלוקת בדין טלטול תפילין בשבת חושפת שתי גישות סותרות של חז"ל להשפעה חברתית עירובין דף צז ע"ב המשנה שהופיעה בדף צה דנה במקרה שבו אדם…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כיצד חז"ל הפיקו תועלת לימודית משאלה "מיותרת"

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 5, 2020 | י״ח במרחשון תשפ״א

כאשר רמי בר חמא העלה תהיה שלכאורה אין לה מקום בבית המדרש, חכמים בוחרים ללמד עליו זכות. התוצאה מובילה לחידוש מעניין עירובין דף צ ע"א…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

חז"ל דורשים מהלומד לקחת אחריות על אורחותיו

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 1, 2020 | י״ד במרחשון תשפ״א

כשם שהגמרא מצפה מאדם שלא ייקח על עצמו נדר נזירות לשם שעשוע, כך מצופה ממנו שיברר היטב ומראש את תחום שבת שלו עירובין דף פב…

קרא עוד
Scroll To Top