Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב.

פוסטים אחרונים

חובת פרו ורבו וברכת 'וכבשוה'

מאת תניה רגב / מאי 9, 2022 | ח׳ באייר תשפ״ב

האם נשים חייבות במצוות פרו ורבו? תלוי את מי שואלים.‏ במחלוקת המובאת בדף ס"ה ע"ב העמדה המפתיעה יותר מבין השתיים היא דווקא זו המיוחסת לתנא…

קרא עוד

‏"עשאן כולם חברים" – סיומה של מסכת חגיגה.‏‏

מאת תניה רגב / מרץ 6, 2022 | ג׳ באדר ב׳ תשפ״ב

מסכת חגיגה עוסקת בעלייה לבית המקדש ובראיית פני ה' בשלושת הרגלים. באופן כמעט חתרני, ליבה של המסכת ‏דן ב'ראיה' מסוג שונה לחלוטין. לא עוד הבאת…

קרא עוד
תניה רגב

אש, מעמד הר סיני ושמחה גדולה בשמים ובארץ.‏

מאת תניה רגב / פברואר 21, 2022 | כ׳ באדר א׳ תשפ״ב

המעשה בארבעה שנכנסו לפרדס הוא מאושיות המיסטיקה היהודית. סיפור שיש בו מההשתוקקות אל הקב"ה, ‏מהטרגדיה המטלטלת של אובדן שלושה מגדולי ישראל ומהפליאה מדמותו של רבי…

קרא עוד
תניה רגב

אדם חשוב שאני

מאת תניה רגב / ינואר 23, 2022 | כ״א בשבט תשפ״ב

האדם החשוב מופיע חמש פעמים במסכת מועד קטן, ארבע מתוכן בדפים י"א – י"ב, כהנמקה הניתנת למעשיהם ‏הנתונים בסימן שאלה של חכמים, מעשים אותם מתרצת…

קרא עוד
תניה רגב

חציו לה' וחציו לכם

מאת תניה רגב / ספטמבר 14, 2021 | ח׳ בתשרי תשפ״ב

שולחנות ערוכים כל טוב בחגים ושעות של הסבה בצוותא אינם רק כאב הראש של דיאטניות בימינו, אלא מאפיין ‏מרכזי של שמחת החג עוד בתקופת חז"ל.…

קרא עוד
תניה רגב

האם יש להפריד בין נשים וגברים באירועי קודש?‏

מאת תניה רגב / אוגוסט 27, 2021 | י״ט באלול תשפ״א

התיקון הגדול שנהגו לעשות בבית המקדש במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות חורג מגבולות שמחת בית ‏השואבה וימי הבית ומניח שאלות עמוקות אודות הקשר…

קרא עוד
תניה רגב

בין קבע לעראי

מאת תניה רגב / אוגוסט 3, 2021 | כ״ה באב תשפ״א

המשנה החותמת את פרק ב' במסכת סוכה מכילה מתח מעניין. כך לכל הפחות על פי הדיון אליו מובילה הגמרא. ‏ראשיתה מלמדת כי בחג מתקיים היפוך,…

קרא עוד
תניה רגב

עשרים אמה ועשרה טפחים: סוגיות המראה

מאת תניה רגב / יולי 11, 2021 | ב׳ באב תשפ״א

הסוגיה הפותחת את מסכת סוכה (עשרים אמה: "מנא הני מילי"), וחברתה המופיעה בדפים ד'-ה' ("ושאינה גבוהה ‏עשרה טפחים. מנלן?") הן למעשה שני צדדים של אותה…

קרא עוד
תניה רגב

השעיר לעזאזל

מאת תניה רגב / יוני 16, 2021 | ו׳ בתמוז תשפ״א

בשקט בשקט, כמעט מאחורי הקלעים, מונחת במסכת יומא תשתית רעיונית לא פשוטה הקשורה בשעיר לעזאזל. ‏כזכור מדובר באחד משני שעירים ש: "מצותן שיהיו שניהן שוין…

קרא עוד
תניה רגב

אין לו תקנה / אין לו טהרה עולמית

מאת תניה רגב / יוני 11, 2021 | א׳ בתמוז תשפ״א

המילים 'אין לו תקנה' ו'אין לו טהרה עולמית', המופיעות בדף ס"א ע"ב, מנוגדות לתנועת נפש מאוד מאוד עמוקה ‏ביהדות המניחה שכמעט הכל בר ריפוי: שתמיד…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה