Skip to content

ט״ו במרחשון תשפ״ב | 21.10.21 | הדף היומי: ראש השנה יב

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב.

פוסטים אחרונים

תניה רגב

חציו לה' וחציו לכם

מאת תניה רגב / ספטמבר 14, 2021 | ח׳ בתשרי תשפ״ב

שולחנות ערוכים כל טוב בחגים ושעות של הסבה בצוותא אינם רק כאב הראש של דיאטניות בימינו, אלא מאפיין ‏מרכזי של שמחת החג עוד בתקופת חז"ל.…

קרא עוד
תניה רגב

האם יש להפריד בין נשים וגברים באירועי קודש?‏

מאת תניה רגב / אוגוסט 27, 2021 | י״ט באלול תשפ״א

התיקון הגדול שנהגו לעשות בבית המקדש במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות חורג מגבולות שמחת בית ‏השואבה וימי הבית ומניח שאלות עמוקות אודות הקשר…

קרא עוד
תניה רגב

בין קבע לעראי

מאת תניה רגב / אוגוסט 3, 2021 | כ״ה באב תשפ״א

המשנה החותמת את פרק ב' במסכת סוכה מכילה מתח מעניין. כך לכל הפחות על פי הדיון אליו מובילה הגמרא. ‏ראשיתה מלמדת כי בחג מתקיים היפוך,…

קרא עוד
תניה רגב

עשרים אמה ועשרה טפחים: סוגיות המראה

מאת תניה רגב / יולי 11, 2021 | ב׳ באב תשפ״א

הסוגיה הפותחת את מסכת סוכה (עשרים אמה: "מנא הני מילי"), וחברתה המופיעה בדפים ד'-ה' ("ושאינה גבוהה ‏עשרה טפחים. מנלן?") הן למעשה שני צדדים של אותה…

קרא עוד
תניה רגב

השעיר לעזאזל

מאת תניה רגב / יוני 16, 2021 | ו׳ בתמוז תשפ״א

בשקט בשקט, כמעט מאחורי הקלעים, מונחת במסכת יומא תשתית רעיונית לא פשוטה הקשורה בשעיר לעזאזל. ‏כזכור מדובר באחד משני שעירים ש: "מצותן שיהיו שניהן שוין…

קרא עוד
תניה רגב

אין לו תקנה / אין לו טהרה עולמית

מאת תניה רגב / יוני 11, 2021 | א׳ בתמוז תשפ״א

המילים 'אין לו תקנה' ו'אין לו טהרה עולמית', המופיעות בדף ס"א ע"ב, מנוגדות לתנועת נפש מאוד מאוד עמוקה ‏ביהדות המניחה שכמעט הכל בר ריפוי: שתמיד…

קרא עוד
תניה רגב

מי למעשה היה שמעון הצדיק?

מאת תניה רגב / מאי 24, 2021 | י״ג בסיון תשפ״א

הכנסת הגדולה פעלה במשך כ 150 שנה, החל משיבת ציון ועד לימי הזוגות. היא מנתה עשרות חברים בכל דור ‏ודור שהרכיבו למעשה את שכבת המנהיגות…

קרא עוד
תניה רגב

הרהורי סיכום למסכת פסחים‏

מאת תניה רגב / מרץ 21, 2021 | ח׳ בניסן תשפ״א

אחת ההפתעות שלי בלימוד המסכת היתה הדפים הארוכים שעסקו בפרטי הפרטים של קרבן הפסח. מצד אחד – ‏איך לא? זה הרי היה לב ליבו של…

קרא עוד
תניה רגב

נשים וקרבן הפסח: מגוון העמדות

מאת תניה רגב / פברואר 18, 2021 | ו׳ באדר תשפ״א

חיוב נשים בקרבן הפסח הוא הזדמנות מצוינת לצלול לעומק סוגיית מעמד האישה בהשקפתם של תנאים ואמוראים, ‏צלילה שיש בה בונוסים: פירוק ההנחה כי חז"ל דברו…

קרא עוד
תניה רגב

חיישינן ליוהרא

מאת תניה רגב / ינואר 15, 2021 | ב׳ בשבט תשפ״א

מה הקשר בין הקפדה על חומרות ובין מעמד חברתי? על פניו – מדובר בשני גורמים נפרדים, האחד קשור לציר שבין הארץ והשמים, בעוד שהשני קשור…

קרא עוד
Scroll To Top