Skip to content

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב. כיום עובדת בעמותת יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה מדינה.

פוסטים אחרונים

תניה רגב

‘מצות לאו ליהנות ניתנו’-האמנם?

מאת תניה רגב / September 8, 2020 | י״ט באלול תש״פ

לפני הרבה שנים אמרה לי תלמידה: “אנחנו לא הדור של נעשה ונשמע”. כוונתה היתה שהיום החבר’ה רוצים קודם כל לשמוע ואם הדברים מתיישבים על ליבם,…

קרא עוד
תניה רגב

עירובין כ”ז: אין למדין מן הכללות? – בין הקבוע למשתנה

מאת תניה רגב / September 4, 2020 | ט״ו באלול תש״פ

  המימרא של רבי יוחנן “אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ” (עירובין כ”ז ע”א) חותרת תחת כל השיטה. היא מציבה סימן שאלה…

קרא עוד
תניה רגב

עירובין י”ח: “לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך”

מאת תניה רגב / August 25, 2020 | ה׳ באלול תש״פ

האיסור ללכת אחרי אישה הוא הזדמנות מצוינת לבדוק כיצד משתנה ההלכה בהתאם לתמורות הזמן – אך יותר מכך, לבחון מהם השיקולים המשמשים במנגנון פסיקת ההלכה:…

קרא עוד
תניה רגב

להגדיש את הסאה בפסיקת הלכה – שבת קנ”ג

מאת תניה רגב / August 6, 2020 | ט״ז באב תש״פ

לימוד הדף היומי מזמן מפגשים עם אמרות כנף ומטבעות לשון שתקעו את יתדם בשפה העברית ומשמשים אותנו עד היום בשיחות החולין או בהזדמנויות מיוחדות יותר.…

קרא עוד

תינוק בן יומו – נפל? שבת קל”ו

מאת תניה רגב / July 20, 2020 | כ״ח בתמוז תש״פ

האם תינוק שלא מלא לו חודש הוא בר קיימא או שקיומו מטל בספק? השאלה הזו, שנראית לנו אכזרית היום – במאה העשרים ואחת, משקפת את…

קרא עוד
תניה רגב

רבי יוסי והקמחית – קדושה וצניעות. שבת קי”ח ע”ב.

מאת תניה רגב / June 30, 2020 | ח׳ בתמוז תש״פ

  רובנו נתקלנו בביטוי ‘כל כבודה בת מלך פנימה’ המתייחס להתנהגות צנועה ושולח אותנו עם הערת שוליים  לדמותה של הקמחית. אותה אישה שקורות ביתה לא…

קרא עוד
תניה רגב

חכם שמת – הכל קרוביו.‏ שבת ק”ה ע”ב.‏

מאת תניה רגב / June 17, 2020 | כ״ה בסיון תש״פ

אנשים יושבים שבעה על בני משפחה מן המעגל הקרוב ביותר. זה ידוע. אלא שהגמרא בשבת ק”ה ע”ב פותחת את המניפה למגוון רחב יותר של בני…

קרא עוד
תניה רגב

הכוחלות עין אחת והטופלות איבריהן בסיד

מאת תניה רגב / May 24, 2020 | א׳ בסיון תש״פ

דף פ’ במסכת שבת הוא הזדמנות נדירה להציץ לסלוני היופי של הנשים בתקופת חז”ל. שתי התייחסויות מופיעות בדף זה, האחת, בעמוד א’, מתייחסת לאיפור –…

קרא עוד

‏”תינוק שנשבה” – הרווח והמחיר.‏ שבת ס”ח ע”ב.‏

מאת תניה רגב / May 12, 2020 | י״ח באייר תש״פ

אלף שנוות אור מבדילות בין המונח ‘תינוק שנשבה’ במובנו התלמודי ובין השימוש שאנו עושים בו כיום. אצל חז”ל תינוק שנשבה הוא כפשוטו ממש – “בין…

קרא עוד

שבת ס”א ע”ב: האם בקמיעות יש קדושה

מאת תניה רגב / May 4, 2020 | י׳ באייר תש״פ

  אנחנו חיים לאחר קו פרשת המים של עידן הנאורות. לכן, אנחנו מחפשים את התשובות לשאלות הגדולות שלנו (גם) בעולם המדע התבוני, ומבקשים ממנו שישרטט…

קרא עוד
Scroll To Top