Skip to content

ט״ו בתשרי תשפ״ב | 20.09.21 | הדף היומי: ביצה כא - חג ראשון של סוכות, ט"ו בתשרי

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב.

פוסטים אחרונים

תניה רגב

עירובין י"ח: "לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך"

מאת תניה רגב / אוגוסט 25, 2020 | ה׳ באלול תש״פ

האיסור ללכת אחרי אישה הוא הזדמנות מצוינת לבדוק כיצד משתנה ההלכה בהתאם לתמורות הזמן – אך יותר מכך, לבחון מהם השיקולים המשמשים במנגנון פסיקת ההלכה:…

קרא עוד
תניה רגב

להגדיש את הסאה בפסיקת הלכה – שבת קנ"ג

מאת תניה רגב / אוגוסט 6, 2020 | ט״ז באב תש״פ

לימוד הדף היומי מזמן מפגשים עם אמרות כנף ומטבעות לשון שתקעו את יתדם בשפה העברית ומשמשים אותנו עד היום בשיחות החולין או בהזדמנויות מיוחדות יותר.…

קרא עוד

תינוק בן יומו – נפל? שבת קל"ו

מאת תניה רגב / יולי 20, 2020 | כ״ח בתמוז תש״פ

האם תינוק שלא מלא לו חודש הוא בר קיימא או שקיומו מטל בספק? השאלה הזו, שנראית לנו אכזרית היום – במאה העשרים ואחת, משקפת את…

קרא עוד
תניה רגב

רבי יוסי והקמחית – קדושה וצניעות. שבת קי"ח ע"ב.

מאת תניה רגב / יוני 30, 2020 | ח׳ בתמוז תש״פ

  רובנו נתקלנו בביטוי 'כל כבודה בת מלך פנימה' המתייחס להתנהגות צנועה ושולח אותנו עם הערת שוליים  לדמותה של הקמחית. אותה אישה שקורות ביתה לא…

קרא עוד
תניה רגב

חכם שמת – הכל קרוביו.‏ שבת ק"ה ע"ב.‏

מאת תניה רגב / יוני 17, 2020 | כ״ה בסיון תש״פ

אנשים יושבים שבעה על בני משפחה מן המעגל הקרוב ביותר. זה ידוע. אלא שהגמרא בשבת ק"ה ע"ב פותחת את המניפה למגוון רחב יותר של בני…

קרא עוד
תניה רגב

הכוחלות עין אחת והטופלות איבריהן בסיד

מאת תניה רגב / מאי 24, 2020 | א׳ בסיון תש״פ

דף פ' במסכת שבת הוא הזדמנות נדירה להציץ לסלוני היופי של הנשים בתקופת חז"ל. שתי התייחסויות מופיעות בדף זה, האחת, בעמוד א', מתייחסת לאיפור –…

קרא עוד

‏"תינוק שנשבה" – הרווח והמחיר.‏ שבת ס"ח ע"ב.‏

מאת תניה רגב / מאי 12, 2020 | י״ח באייר תש״פ

אלף שנוות אור מבדילות בין המונח 'תינוק שנשבה' במובנו התלמודי ובין השימוש שאנו עושים בו כיום. אצל חז"ל תינוק שנשבה הוא כפשוטו ממש – "בין…

קרא עוד

שבת ס"א ע"ב: האם בקמיעות יש קדושה

מאת תניה רגב / מאי 4, 2020 | י׳ באייר תש״פ

  אנחנו חיים לאחר קו פרשת המים של עידן הנאורות. לכן, אנחנו מחפשים את התשובות לשאלות הגדולות שלנו (גם) בעולם המדע התבוני, ומבקשים ממנו שישרטט…

קרא עוד

אלישע בעל כנפיים

מאת תניה רגב / אפריל 21, 2020 | כ״ז בניסן תש״פ

אלישע בעל כנפיים – האמנם יש להסתכן בימי השמד ולהניח תפילין? שבת מ"ט ע"א. אלישע בעל כנפיים מבליח משום מקום במסכת שבת דף מ"ט ע"א.…

קרא עוד

מצוות הציצית – 'כהן מעט' שבת כ"ז ע"ב

מאת תניה רגב / אפריל 2, 2020 | ח׳ בניסן תש״פ

  בציצית הותר ללבוש בגד שעטנז שיש בו צמר ופשתים. הדיון אודות מאפיין ייחודי זה של מצוות הציצית מתפרש על פני מספר דפים במסכת שבת…

קרא עוד
Scroll To Top