Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כ״ז באייר תשפ״ב | 28.05.22 | הדף היומי: יבמות פב - שבת כ"ז באייר

חומרי עזר למסכת יבמות
thumbnail יבמות

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.

פוסטים אחרונים

פרק ט: חומרי עזר למסכת יבמות (פד, פו)

מאת Hadran Women / מאי 26, 2022 | כ״ה באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ח: חומרי עזר למסכת יבמות (עט)

מאת Hadran Women / מאי 22, 2022 | כ״א באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ז: חומרי עזר למסכת יבמות (סו – סז)

מאת Hadran Women / מאי 10, 2022 | ט׳ באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ו: חומרי עזר למסכת יבמות (נד)

מאת Hadran Women / אפריל 27, 2022 | כ״ו בניסן תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה הורדות…

קרא עוד

פרק ה: חומרי עזר למסכת יבמות (נ-נא)

מאת Hadran Women / אפריל 25, 2022 | כ״ד בניסן תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. פרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד הורדות לפרק ה:…

קרא עוד

פרק ד: חומרי עזר למסכת יבמות (מ-מב)

מאת Hadran Women / אפריל 12, 2022 | י״א בניסן תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. פרק א לפרק ב לפרק ג הורדות לפרק ד: יבמות מ…

קרא עוד

פרק ג: חומרי עזר למסכת יבמות (כו-לה)

מאת Hadran Women / מרץ 31, 2022 | כ״ח באדר ב׳ תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ד הורדות לפרק ג: יבמות לב…

קרא עוד

פרק ב: חומרי עזר למסכת יבמות (יז-כה)

מאת Hadran Women / מרץ 25, 2022 | כ״ב באדר ב׳ תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.   לחומרים לפרק א לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד הורדות…

קרא עוד

פרק א: חומרי עזר למסכת יבמות (ב-טז)

מאת Hadran Women / מרץ 13, 2022 | י׳ באדר ב׳ תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לחומרים לפרק ב לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד   הורדות…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה