Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

חומרי עזר למסכת יבמות
thumbnail יבמות

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.

פוסטים אחרונים

פרק טז: חומרי עזר למסכת יבמות (קיט)

מאת Hadran Women / יולי 3, 2022 | ד׳ בתמוז תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק טז: יבמות קיט יש להוריד את…

קרא עוד

פרק טו: חומרי עזר למסכת יבמות (קיח)

מאת Hadran Women / יוני 30, 2022 | א׳ בתמוז תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק טו: יבמות קיח יש להוריד את…

קרא עוד

פרק יד: חומרי עזר למסכת יבמות (קיב, קיד)

מאת Hadran Women / יוני 26, 2022 | כ״ז בסיון תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק יד: יבמות קיב יבמות קיד יש…

קרא עוד

פרק יג: חומרי עזר למסכת יבמות (קח, קי-קיא)

מאת Hadran Women / יוני 21, 2022 | כ״ב בסיון תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק יג: יבמות קח יבמות קי יבמות…

קרא עוד

פרק יא: חומרי עזר למסכת יבמות (צז-ק)

מאת Hadran Women / יוני 10, 2022 | י״א בסיון תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק יא: יבמות צז יבמות צח יבמות…

קרא עוד

פרק י: חומרי עזר למסכת יבמות (פז, צא-צב, צד-צו)

מאת Hadran Women / יוני 1, 2022 | ב׳ בסיון תשפ״ב

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק י: יבמות פז יבמות צא יבמות…

קרא עוד

פרק ט: חומרי עזר למסכת יבמות (פד, פו)

מאת Hadran Women / מאי 26, 2022 | כ״ה באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ח: חומרי עזר למסכת יבמות (עט)

מאת Hadran Women / מאי 22, 2022 | כ״א באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ז: חומרי עזר למסכת יבמות (סו – סז)

מאת Hadran Women / מאי 10, 2022 | ט׳ באייר תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה לפרק…

קרא עוד

פרק ו: חומרי עזר למסכת יבמות (נד)

מאת Hadran Women / אפריל 27, 2022 | כ״ו בניסן תשפ״ב

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד לפרק ה הורדות…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה