Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

גפת
gefet

גפ”ת בדף היומי – לימוד גמרא, פירוש רש”י ותוספות בדף היומי. עיונים קצרים הפותחים חלון העמקה שבועי בלימוד הדף. שיתוף פעולה עם ישיבת דרישה.

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) היא ראש ישיבת דרישה
היא מלמדת גמרא עיון במת”ן, מכון תורני לנשים בירושלים. עמדה בראש תכנית ה”מתיבתא” במת”ן. עמדה בראש בית המדרש במדרשת לינדנבאום במשך כחמש שנים ושימשה כעשור בתפקיד רבנית בית הספר בתיכון ‘פלך’ ירושלים. למדה שלוש שנים בבית המדרש במגדל עוז, ארבע שנים במכון התלמודי הגבוה במת”ן ושנה בתוכנית ההלכה בבית מורשה. בעלת תואר ראשון בפילוסופיה ובפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן.
מתגוררת בבת עין, נשואה לדוד ואם לחמישה ילדים.

הרבנית יעל שמעוני היא סגנית ראש ישיבת דרישה ורמי”ת
מנהלת מיזם “משיבת נפש – נשות תורה עונות כהלכה” מענה הלכתי רוחני באינטרנט של רבניות בית הלל. אומנית פלסטית – חברת קבוצת האומנות “סטודיו משלך”, ומציגה בתערוכות ברחבי הארץ. למדה שלוש שנים במכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום, שש שנים בבית המדרש במגדל עוז ושנתיים במכון התלמודי הגבוה ‘מת”ן’. בעלת תואר BFA באומנות מהאקדמיה “בצלאל’, BED בהוראת תושב”ע ומחשבת ישראל במכללת הרצוג ולקראת סיום תואר שני בהוראת מחשבת ישראל במכללת הרצוג. היא מתגוררת באלון שבות, נשואה לשמואל ואם לארבעה ילדים.

פוסטים אחרונים

פתיחה לבמה טומנין- גפ”ת 8

מאת הרבנית יעל שמעוני / אפריל 23, 2020 | כ״ט בניסן תש״פ

גפת- גמרא, פירושים, תוספות- על הדף היומי עם הרבנית יעל שמעוני

קרא עוד

כלי שני אינו מבשל- גפ”ת פרק 7

מאת הרבנית יעל שמעוני / אפריל 16, 2020 | כ״ב בניסן תש״פ

תוספות יסודי בהלכות בישול – כלי שני אינו מבשל, מדוע?!
הגמרא בעמוד שלנו מביאה סיפור מפורסם על רבי. סיפור שממנו נלמדו שלושה דינים בהלכות שבת:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב
אמר רבי יצחק בר אבדימי: פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי, ואמר לי: טול בכלי שני ותן.
שמע מינה תלת, שמע מינה: שמן יש בו משום בשול, ושמע מינה: כלי שני אינו מבשל, ושמע מינה: הפשרו זהו בשולו.
אנחנו נתמקד בלימוד השני ממעשהו של רבי – שמע מינה: כלי שני אינו מבשל.
רש”י מבאר לנו לימוד זה – ומסביר מהו כלי שני ומדוע אינו מבשל:

קרא עוד

מהי חירות? -גפ”ת 6 לקראת פסח

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) / אפריל 8, 2020 | י״ד בניסן תש״פ

לאחר הפרקים הראשונים של מסכת פסחים שעסקו בהכנות לחג המצות: בדיני בדיקת חמץ ובדרך לבער את החמץ מהבתים, בהנהגות לחג הפסח שחל בי”ד ניסן ובדיני קרבן פסח המוקרב ביום זה, מגיעה המסכת בסופה: בפרק העשירי לדון בהלכות ליל הסדר עצמו.

קרא עוד

על עונשים ורדיפה אחרי הטוב- גפ”ת פרק 5, שבת לב

מאת הרבנית יעל שמעוני / אפריל 7, 2020 | י״ג בניסן תש״פ

במהלך הדפים האחרונים שנלמדו בדף היומי ישנו עיסוק מורכב מבחינה מחשבתית ובו דרשות של כל מיני עוונות שבעבורם מתים אנשים שונים. הגמרא ממשיכה ועוסקת בעוונות שפוגעים במשפחה של בעל העוון. בדף לב ע”ב מצויות מספר דעות של התנאים החולקים לגבי העוון הגורם לבנים למות בעוון אביהם.

קרא עוד

על מסע של לימוד בבירור המציאות- גפ”ת פרק 4, שבת כ”ז

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) / אפריל 2, 2020 | ח׳ בניסן תש״פ

עם הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) גפ”ת 4: שבת דף כז ע”ב פרק שני במסכת שבת עוסק במצוות הדלקת נרות שבת. החלק הראשון שלו מגדיר “במה…

קרא עוד

מוקצה ואדם חשוב -גפ”ת פרק 3

מאת הרבנית יעל שמעוני / מרץ 25, 2020 | כ״ט באדר תש״פ

דף נלוה- גפ”ת פרק 3 עם הרבנית יעל שמעוני היום נעסוק ברש”י ותוספות העוסקים בדיני מוקצה. הגמרא בדף יט ע”ב מביאה שתי מימרות בענייני מוקצה:…

קרא עוד

איך מתפללים על חולים בשבת? גפ”ת פרק 2

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) / מרץ 19, 2020 | כ״ג באדר תש״פ

הגמרא במסכת שבת בדף יב ע”א דנה בנושא שמאוד קשור למציאות החדשה שנכנסנו אליה. ביקור חולים ותפילה לרפואה בשבת.
אגב הדיון לגבי הריגת כינים בשבת (שגם הוא נושא רלוונטי תמיד..) מביאה הגמרא את הברייתא הבאה:

קרא עוד

גפ”ת- פרק א’- פותחות במסכת שבת

מאת הרבנית יעל שמעוני / מרץ 8, 2020 | י״ב באדר תש״פ

גפ”ת- פרק א’ עם יעל שמעוני

למה מתחילה מסכת שבת במלאכת הוצאה? ולמה לא שואלת הגמרא דבר על נקודה זו?

גפת- גמרא, פירושים, תוספות- על הדף היומי

שיעור שבועי עם נשים מובילות בישיבת דרישה חנה דרייפוס ויעל שמעוני

קרא עוד
גלול כלפי מעלה